7. Dostupná a čistá energia

Deň uprostred noci

Svetelné znečistenie mení cirkadiálny rytmus ľudí aj zvierat, zhoršuje ich zdravotný stav, prispieva k zvyšovaniu CO2, je energeticky náročné a narušuje ekosystém, v ktorom sa nachádza. Zdroj svetla sa nachádza vo vzdialenosti 8 km od miesta fotografovania a pri zamračenom počasí je viditeľný až z 50 km vzidaleného mesta. Záber je zostrojený po úplnom zotmení, v noci, z balkóna rodinného domu. Pre posúdenie intenzity svetla - na balkóne je možné si čítať bez pridania ďalšieho osvetlenia. Problém prebehol aj cez sociálne siete, ľudia popisovali dopad, ktorý svetelná simulácia letných dní počas celého roka formou umelého osvetľovania má. Producent ho komentoval tvrdením, že používa svetelné štíty a tak svetlo neškodí. Svetelný prečin na ekosystéme u nás zatiaľ nemá trestnú sadzbu a tak sa javil ako nepostihnuteľný. Vyriešila ho energetická kríza.  

Zdroj informácií : https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-he/products/etc-he-products/etc-he-report-2022-8-review-and-assessment-of-available-information-on-light-pollution-in-europe

Slnečné záhrady simulujú osvetlením letné dni, aby produkovali paradajky po celý rok. Aký je dopad na ľudí a prírodu v okolí?

Meno autora/autorov: 
Júlia Noščáková

Cena za teplo

Keď v  oblastiach, kde si ľudia nemôžu dovoliť finančne nákladné vykurovanie domov, spaľujú všetko dostupné, aby sa zahriali, dotýka sa to nás všetkých. Cenou za teplo domova je znečistený vzduch s priamym dopadom na zdravie a kvalitu života všetkých. Energetická chudoba sa u nás týka 5,7% obyvateľov, ktorí žijú v nedostatočne vykurovaných príbytkoch, čo je 309.000 obyvateľov, no cítime ju všetci. So zvyšujúcimi sa cenami energií a nákladov na život pribúda domácností, ktoré sa musia s problémom energetickej chudoby vysporiadať. A s nimi pribúda aj znečistenie v ovzduší. Riešením sú programy obnov budov, izolácií únikov tepla, ale hlavne sociálny program a podpora.

Každý dvadsiaty človek na Slovensku žije v nedostatočne vykurovanej domácnosti.

Meno autora/autorov: 
Júlia Noščáková

Kráľov(n)á na dne

Vodné dielo Kráľová, nazývané aj Kaskády, sa vypúšťa približne raz za 10 rokov. Nachádza sa medzi Sereďou a Šaľou a bolo postavené za účelom vodnej elektrárne na rieke Váh. Napriek tomu, že sa vypúšťa pravidelne a ľudia vždy vidia, čo je na dne, odpadkov neubúda. Jediné, čo môžeme urobiť, že každý človek, alebo dobrovoľníci vyzbierajú čo najviac - pneumatiky, fľaše, plechovky, staré lode, chladničky - lebo tie sa ešte stále nájdu na dne vodnej nádrže.

Keď vypustili na jeseň 2022 vodné dielo Kráľová, na jej dne bolo odkryté veľké množstvo odpadov.

Meno autora/autorov: 
Filip Prelovský

Nový desiatový automat. Vyplatí sa to z hľadiska spotreby?

Vzhľadom na to, že končila zmluva na bufet, vypísalo Gymnázium nad Váhom súťaž na prenájom bufetu a zároveň pre vytvorenie konkurenčného prostredia vypísali súťaž i na prenájom priestoru pre automat.

 

Žiaci čoraz častejšie využívajú na platenie kartu, mobil, či hodinky a preto sa rozhodli pridať platobný terminál. Automat sa ovláda pomocou čísel a písmen.
Spýtali sme sa študentov čo si o novom automate myslia:
 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

Menej tepla - viac energie

V dnešnej dobe by sa malo šetriť čo najväčším množstvom energie. Jedným z miest, kde sa míňa veľa energie je škola – tento problém sa však dá vyriešiť. Treba sa zamerať i na problém ohľadom kúrenia a regulovania teploty v našej škole.

Chceli sme zistiť, ako sa kúri v našej škole, a preto sme sa na to opýtali pána školníka. Poukázali sme na problém vykurovania v našej triede, kde je príliš teplo, či je leto alebo zima.

Správne svietiť a viac šetriť

Udalosti posledných dní, ktoré priniesli energetickú krízu, znepokojili aj  nás, mladých reportérov na ZŠ sv. Augustína. Rozhodli sme sa preto pátrať po tom, ako sa na škole pristupuje k šetreniu energií.

Koľko eur sa ušetrí, ak by sa zhasínalo v šatniach?

Zistili sme, že v oboch šatniach na telesnú výchovu u nás v škole žiaci niekedy

Meno autora/autorov: 
Marcel Maňák, Matúš Zubo
Vek autora/autorov: 
14, 14
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom