13. Ochrana klímy

Nenahraditeľná ochrana

Ozónová vrstva nás chráni pred slnečnými lúčmi. Je len jedna, a preto by sme sa mali správať tak, aby nikdy nezmizla. To by zmizol aj život na Zemi.

 

Meno autora/autorov: 
Samuel Kuchta

A kto ochráni ju?

Meno autora/autorov: 
Daniela Bušová