12. Zodpovedná spotreba a výroba

Deň uprostred noci

Svetelné znečistenie mení cirkadiálny rytmus ľudí aj zvierat, zhoršuje ich zdravotný stav, prispieva k zvyšovaniu CO2, je energeticky náročné a narušuje ekosystém, v ktorom sa nachádza. Zdroj svetla sa nachádza vo vzdialenosti 8 km od miesta fotografovania a pri zamračenom počasí je viditeľný až z 50 km vzidaleného mesta. Záber je zostrojený po úplnom zotmení, v noci, z balkóna rodinného domu. Pre posúdenie intenzity svetla - na balkóne je možné si čítať bez pridania ďalšieho osvetlenia. Problém prebehol aj cez sociálne siete, ľudia popisovali dopad, ktorý svetelná simulácia letných dní počas celého roka formou umelého osvetľovania má. Producent ho komentoval tvrdením, že používa svetelné štíty a tak svetlo neškodí. Svetelný prečin na ekosystéme u nás zatiaľ nemá trestnú sadzbu a tak sa javil ako nepostihnuteľný. Vyriešila ho energetická kríza.  

Zdroj informácií : https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-he/products/etc-he-products/etc-he-report-2022-8-review-and-assessment-of-available-information-on-light-pollution-in-europe

Slnečné záhrady simulujú osvetlením letné dni, aby produkovali paradajky po celý rok. Aký je dopad na ľudí a prírodu v okolí?

Meno autora/autorov: 
Júlia Noščáková

Plastová žatva v Porubskom potoku

Porubský potok je doslova zaplavený odpadom a nezdá sa, že by to niekto riešil.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Jakub Janco
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom

Priatelia mamičiek sú nepriateľmi Zeme

Na svete sa denne narodí niekoľko miliónov detí. Všetky potrebujú plienky, ktorých zloženie sa od začiatku ich používania až dodnes veľakrát zmenilo. Moderná doba priniesla jednorazové plienky, ktoré sú najobjemnejšou zložkou odpadu v domácnosti s malým dieťaťom. 

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Ema Osúchová
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom

Ako si zvykáme na triedenie kuchynského odpadu

Na jar roku 2022 začala mestská časť Bratislavy zavádzať triedenie a zber kuchynského odpadu. Nevytriedený bioodpad inak putuje na skládky a tvorí množstvá metánu, urýchľujúceho klimatické zmeny. Naopak, ten vytriedený sa v priemyselnej kompostárni mení na substrát, obohacujúci pôdu. Preto je dôležité zavádzať triedenie ako prirodzenú súčasť nášho života.

Meno autora/autorov: 
Nina Kopáčková, Natália Pospiš, Teodor Trebula, Monika Ihringová
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
11 a 12
Škola: 
CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava

Záhrada pre dvadsiate prvé storočie

Rašelina je obľúbený substrát používaný na pestovanie kyslomilných rastlín ako sú čučoriedky, azalky, brusnice či rododendrony.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Mária Jánošíková
Veková skupina: 
19-25
Škola: 
Prírodovedecká fakulta Masarykovej univerzity v Brne

Na rovine vyrastajú kopce

Najčastejším, ale najnevhodnejším spôsobom nakladania s odpadom na Slovensku je skládkovanie. Na rovine, na úrodnej pôde neďaleko Trnavy, vyrastajú kopce.

Skládka zmesového odpadu naplnila svoj objem. Zmenila sa na trávnatý kopec s rôznymi kríkmi. Pri skládkovaní zmesového odpadu hrozí poškodenie podložia a únik škodlivých látok do pôdy a podzemných vôd. Tým vzniká riziko environmentálnej hrozby nielen pre Trnavu a jej okolie, ale pre celý región.

Keďže odpad vzniká denne, vhodným riešením by bolo vybudovanie spaľovne odpadu, lebo po naplnení objemu ďalšej skládky vyrastie opäť nový kopec. 

Na poliach, na úrodnej pôde, sa pod trávnatým povrchom skrýva skládka odpadu.

Meno autora/autorov: 
Lucia Klučárová

Kultúra udržateľnosti

Vyradený vozeň električky T3 z roku 1960, v ktorom boli po prvý raz použité ako "moderné vybavenie" aj plasty, neskončil na smetisku. Aktivisti ho zmenili na mestský "kultúrny prostriedok" a previezli na Tyršovo nábrežie v Bratislave. Slúži na šírenie kultúry - organizáciu koncertov, komorných predstavení, performance, inštalácií a výstav, ale aj diskusií, prednášok, workshopov a edukatívnych projektov.

Meno autora/autorov: 
Hana Noščáková
Veková skupina: 
19-25
Vek autora/autorov: 
19
Škola: 
SOŠPg Bullova 3, Bratislava

Tajomstvo ruže, alebo ako darovať kilogramy oxidu uhličitého

Ružami sa obdarúvame pri rôznych príležitostiach. Sú ľahko dostupné počas celého roka. Môžeme si ich kúpiť nielen v kvetinárstvach, ale aj v supermarketoch či na čerpacích staniciach.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Lucia Klučárová, Gregor Šturdík
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Jána Palárika Majcichov