Všetci by sme sa mali starať o svoju zem tak ako o svoju vlastnú

Čo budeme Ž(r)AŤ?!

Podľa hesla: Čo budeme siať, to budeme Ž(r)AŤ.

Príroda sa dokáže vyrovnať so smrťou, ale nie s plastmi. 

Meno autora/autorov: 
Barbora Svitková

Plastová svadba

Jarné rozkvitajúce puky stromu skrášlené závojom z plastového obalu. Naozaj je toto krása, ktorá nám vyhovuje? 

Meno autora/autorov: 
Petra Vraníková

Injekcia "záchrany" prírody

Túto injekciu zabodnutú v strome sme videli na potulkách zliechovskými lúkami.

Ako sa tam dostala? Na čo bola použitá?

Meno autora/autorov: 
Filip Kotras, Ľubomír Čišecký

"Pramenito čistá a zdravá voda"

Toto predsa neurobil jeden človek!

Niekedy sa pozastavujem nad tým, aká môže byť ľudská hlúpoť veľká. Nerozmýšľajú nad tým, či zahodia odpad do koša, ale bezmyšlienkovito ho hodia na zem.

Meno autora/autorov: 
Nicolas Kohút, Samuel Trojčák

Za plotom

Niekto má za domom záhradku, niekto zasa skládku.

Meno autora/autorov: 
adam

Rybárska sezóna 2019

Riečka Vlára je každoročne obľúbeným miestom rybárov. Je však pozoruhodné, čo všetko po nich zostáva. 

Meno autora/autorov: 
Jakub Králik