chránené územie a vyšší záujem

Abrahámsky park nie je smetisko!

Lesy majú veľký environmentálny význam. Sú domovom mnohých rastlín a živočíchov. 

Čoraz častejšie sa však stávajú smetiskom a miestom nelegálnych skládok. Chránený areál historického prírodno-krajinárskeho parku v Abraháme je v súčasnosti v neudržiavanom stave. Pre zabezpečenie čistoty v Abrahámskom parku je potrebné zvyšovať environmentálne povedomie miestnych obyvateľov.

Abrahámsky park je napriek 4. stupňu ochrany neustále znečisťovaný odpadom.
Meno autora/autorov: 
Kristína Bohunická, Kristína Štefunková