Bielokarpatská misia

Mladí reportéri vymenili foťáky za hrable

CHKO Biele Karpaty je bohatá na lúčnu biodiverzitu. Nachádza sa tu mnoho chránených a vzácnych druhov rastlín i živočíchov. Jedným z nich je i motýľ jasoň červenooký, ktorý potrebuje pre svoj život slnečné lúky. Tie dobrovoľníci z občianskych združení a pracovníci CHKO pravidelne šetrným kosením  kosou alebo lištovou kosačkou a pilením zbavujú výmladkov, aby tam rástla čo najpestrejšia kvetnatá lúka. Výmladky treba z lúky následne hrabaním odstrániť. Neľahké dobrovoľníctvo v kopcoch na priamom letnom slnku okúsili aj Mladí reportéri. Tí sa však práce neboja. Po hrabaní sa takto spokojne vracali z lúky.

Na misii v Bielych Karpatoch si v júli 2020 vyskúšali dobrovoľnícku prácu pri odstraňovaní výmladkov v Krivoklatskej doline.

Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová, Michal Mazánik

Kosa, čo dáva život

Miznutie mnohých ohrozených a vzácnych druhov hmyzu i rastlín z lúčnych biotopov je realitou aj na Slovensku. Mechanizované kosenie rotačným pohybom strojov vytrháva  plytkokoreniace rastliny zo zeme a na hmyz pôsobí ako mixér. Najlepším riešením je ručné kosenie kosou. Príkladom sú rezervácie Nebrová a Krivoklátske lúky v CHKO Biele Karpaty. 

Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová
Veková skupina: 
15-18
Vek autora/autorov: 
17
Škola: 
Gymnázium Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade 4666/7