Odstránenie čiernej skládky v Gbeloch

Vložil/a admin dňa 17.01.2016

V súvislosti s projektom Veľké upratovanie Slovenska sa Mladí reportéri pre životné prostredie zo SOŠ Holíč zhovárali s Miriam Kudolániovou, tajomníčkou Komisie pre životné prostredie, poľovníctvo a rybárstvo, vodné a lesné hospodárstvo mesta Gbely. Položili jej otázky týkajúce sa tohto projektu a čiernych skládok, ktoré boli vďaka dotáciám odstránené.

B.A.: Zapojili ste sa do projektu Veľké upratovanie Slovenska. Prečo ste sa takto rozhodli?
M.K.: Rozhodli sme sa najmä kvôli skládke v obci Cunín. Táto skládka bola nahlásená pomocou aplikácie Trash Out. Polícia vyšetrovala vznik tejto skládky, no páchateľa nezistila, a tak bolo povinnosťou mesta Gbely skládku odstrániť. Keďže skládka bola väčšieho rozsahu, mesto Gbely muselo na to vyčleniť peniaze. Problémom však bolo, že vznikli ďalšie skládky a oveľa väčšieho rozsahu. Medzitým sa však vyvinul projekt Veľké upratovanie Slovenska a mesto Gbely sa rozhodlo požiadať o dotáciu od štátu.

B.A.: Na odstránenie koľkých čiernych skládok ste dotáciu použili ?
M.K.: Dotáciu sme použili na štyri veľké skládky. Z toho najväčšia skládka bola v obci Cunín.

B.A.: Akým spôsobom ste sa zbavili čiernych skládok ?
M.K.: Podľa zákona musí skládky zlikvidovať firma, ktorá má vlastný zberný dvor. Oslovili sme tri takéto firmy a najnižšiu cenu nám ponúkla firma VEPOS Skalica.

B.A.: Čo obsahovali čierne skládky ?
M.K.: Skládky obsahovali všeličo. Najviac však stavebný odpad, ale aj plechy, časti áut a pneumatiky. A ostatné veci, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v čiernych skládkach.

M.T.: Koľko eur vás stálo odstránenie týchto skládok ?
M.K.: Odstránilo sa vyše 100 ton odpadu. Odstránenie skládok stálo 12 526,17€. Štát nám schválil 12 443,20 € a dotácia bola 11 821 €.

M.T.: Spravili ste aj nejaké opatrenia proti čiernym skládkam ?
M.K.: V oblastiach, kde sa nachádzali takéto skládky, sme umiestnili fotopasce.

Za rozhovor a čas pani Kudolániovej poďakovali Mladé reportérky Barbora Árvayová a Monika Túbelová


Ďalšie zaslané príspevky si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch:

Priložené obrázky
Odstránenie čiernej skládky v Gbeloch
Odstránenie čiernej skládky v Gbeloch
Odstránenie čiernej skládky v Gbeloch
Odstránenie čiernej skládky v Gbeloch

Odstránenie čiernej skládky v Gbeloch
Odstránenie čiernej skládky v Gbeloch
Odstránenie čiernej skládky v Gbeloch