OBJEKTív21

09.01.2021
Vo funkcii odpadového špecialitu pôsobí Marek Kurinec, ktorý sa problematike odpadov venuje viac ako 25 rokov. S pomocou starostu Radomíra Brtáňa rozbehli v roku 2019 smart systém evidencie odpadu. Vďaka nemu sa im podarilo zvýšiť mieru vytriedeného odpadu na viac ako 50 %.
10.12.2020
Mladí reportéri dostali pozvanie na živé vysielanie od Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA. Okrem svojho pôsobenia v programe odprezentovali aj iné aktivity programu YRESK ako aj Objektív21.
25.11.2020
Záznam z obedného bloku konferencie NextGreenGeneration EU: Zelený reštart, na ktorom sa prezentoval aj program Mladí reportéri pre životné prostredie.   Hosťky:  – Mária (Maruška) Jánošíková – Mladá reportérka
14.10.2020
Mladí reportéri vymenili foťáky za hrable, aby si prakticky vyskúšali manažment orchideovej lúky v Krivoklátskej doline...
24.07.2020
Mladí reportéri na Bielokarpatskej misii.
30.04.2020
Situácia vo svete sa podpísala aj na termíne uzávierky súťaže, tu je malá inšpirácia ako sa dajú reportáže tvoriť aj z domu.
30.04.2020
Projekt s pracovným názvom „vizitkové video“ je zber videí od našich najaktívnejších reportérov. Vysvetľujú, čo je to YRE, ale najmä čo pre nich znamená.
29.04.2020
Minimalizácia odpadu je jednou z ciest, ako sa dá výrazne pomôcť našej planéte, ale aj rodinnému rozpočtu. V tomto vzdelávacom videu Zuzana Vakošová vysvetľuje, čo je to Zero Waste a ako sa dá praktizovať.
29.04.2020
Vzdelávacie video zo Zvolena, kontrétne z parku Lanice, vysvetľuje čo je to územný plán a ako funguje proces jeho tvorby či úpravy. Zameriava sa aj na to, čo dokáže jednotlivec pomocou Územného plánu zmeniť.
29.04.2020
Prvé zo vzdelávacích videí, ktoré vznikli v programe YRE. Je súčasťou výučbového programu na tému Klimatická zmena/kríza, ale zaujme každeho. Vďaka animácii získalo medzi pedagógmi názov "cibuľové video". 
24.04.2020
Územný plán je strategický dokument rozvoja obce, týka sa teda každého z nás. Typický scenár ale je, že keď zistíme nejaký problém (stavba v parčíku za rohom), zvyčajne už sa nedá nič robiť. Projekt Objektív 21 to chce zmeniť.