Koordinačný tím

Mgr. Richard Medal, koordinátor

Vyštudoval učiteľstvo biológie – chémie na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Riaditeľ Centra environmentálnych aktivít, učiteľ environmentálnych výučbových programov na školách, voľnočasový pedagóg (krúžky a kluby mladých ochrancov prírody, ochranárske tábory), lektor (semináre pre učiteľov), metodik a autor publikácií (pre environmentálnu výchovu), aktivista (pre Trenčín 21, pre cyklotrasy, zachovanie zelene v meste, pre „ľudský“ trenčiansky územný plán...), projektový koordinátor (napríklad celoslovenského programu Zelená škola) a obchodník (BIO-obchod Malý princ, zakladateľ a prevádzkovateľ prvého internetového bio-obchodu na Slovensku www.bio-obchod.sk).

Ing. Klaudia Medalová, národná operátorka YRE (zastupuje program na medzinárodnej úrovni)

Pôsobila v rokoch 1994 – 97 ako lektorka kurzov Writing a Environmental Science na City University v Trenčíne. Odvtedy pracuje v trenčianskom Centre environmentálnych aktivít ako projektová koordinátorka aktivít pre lepšie životné prostredie. Je šéfredaktorkou portálu Biospotrebitel.sk.

Matej Majerský - Študuje na Fakulte masmediálnych komunikácií v Trnave na UCM. V programe YRE je zapojený od prvého ročníka strednej školy. Ako Mladý reportér absolvoval niekoľko workshopov/misií v zahraničí. Jeho najväčšou záľubou je réžia, scenáristika a produkcia filmov, videí a reportáží.

 


Adriána Henčeková - Študuje žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Je aktívnou členkou programu Mladí reportéri pre životné prostredie už od základnej školy. Najradšej píše články a venuje sa témam ako ekologické poľnohospodárstvo, minimalizácia odpadu a znečisťovanie životného prostredia. Ako mladá reportérka absolvovala viacero odborných workshopov v zahraničí a zúčastnila sa klimatickej konferencie COP23.