Metodiky

HARMONOGRAM ŠKOLSKÉHO ROKU

Projekt sa môže začať kedykoľvek počas školského roku. Program YRE bol vytvorený flexibilne tak, aby si učitelia i študenti mohli sami zvoliť začiatok a dĺžku trvania školského projektu podľa ich vlastných potrieb a náročnosti témy. Môžu pracovať na vybranej téme ako skupina alebo tvoriť každý sám.
 
Čo
Kedy
Začiatok projektu
kedykoľvek počas školského roku
Koniec projektu
kedykoľvek
Medzinárodná spolupráca
kedykoľvek
Uverejnenie článkov a fotografií na sieti
kedykoľvek
Uzávierka národného kola
22. marec
Uzávierka medzinárodného kola YRE Awards
30. apríl
Registrácia nových škôl do programu
kedykoľvek
Registrácia študentov pre novinárske preukazy
individuálne, podmienkou je pracovať v programe min. 1 rok
 

Stiahnite si leták o metodike 4 krokov