„Národný park by mal byť o pokoji a tichu“

Turizmus v národných parkoch môže prinášať veľa negatívnych vplyvov na faunu aj flóru. Obzvlášť pokiaľ je v ich tesnej blízkosti podporovaný budovaním atrakcií. K tejto problematike sa počas workshopu reportérom vyjadrili ochranárka TANAP-u Blažena Sedláková a taktiež ochranár a dokumentarista Erik Baláž, ktorý je tiež autorom výroku, ktorý je názvom reportáže.

 

Meno autora/autorov

Tadeáš Letko

Vek autora/autorov

15

Škola

ZŠ Jána Zemana, Nová Baňa