Mladí reportéri sa učili natáčať videá v Trenčíne
Na workshope sa zúčastnilo vyše 60 žiakov z 12 slovenských škôl. Autor: Adriána Henčeková

Mladí reportéri sa učili natáčať videá v Trenčíne


Na workshope sa zúčastnilo vyše 60 žiakov z 12 slovenských škôl. Autor: Adriána Henčeková

Žiaci a študenti z dvanástich škôl sa stretli v stredu, 27. novembra, na video workshope v Trenčíne. Jeho cieľom bolo naučiť žiakov vytvárať a spracovávať videá. Workshop viedol skúsený lektor Marek Janičík.

Ten na úvod krátko vysvetlil ako natočiť dobrú reportáž. Ukázal príklady správneho narábania s technikou, čomu sa treba vyhýbať a čo naopak dodržiavať. Krátko vysvetlil ako klásť otázky respondentom. „Tento workshop sa realizuje v rámci projektu OBJEKTív 21- Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť. Zaviazali sme sa, že zorganizujeme tri workshopy a toto je prvý z nich. Nie je to len o zdokonaľovaní reportérskych zručností, ale aj vytvorení výučbových materiálov na  environmentálne problémy, ktorým čelíme,“ povedala Klaudia Medalová, koordinátorka programu.

Po krátkej prednáške sa žiaci rozdelili do štvorčlenných skupín.  Išli do ulíc Trenčína točiť minútové reportáže na témy: chýbajúce koše na triedený zber, zadržiavanie dažďovej vody v meste, bikesharing a zeleň v meste. Na vytvorenie celej reportáže mali tri hodiny. Tie uverejnili na sociálnych sieťach. „Vybrali sme si tému zdieľaných bicyklov, ktoré boli poskytované mestom pre občanov zadarmo počas letných prázdnin. Najväčší problém sme mali so získaním vyjadrení od občanov, ktorí nás obchádzali, keď videli, že máme kameru v ruke. Ale napokon sa nám to podarilo. Hovorkyňa mesta však bola pripravená a ochotne odpovedala,“ skonštatovala Timea Dimitrovová z gymnázia zo Spišskej Novej Vsi. Reportéri počas dňa  vytvorili celkovo osem krátkych videí a uverejnili zopár fotografií na Instagrame.

Na záver si všetci spoločne príspevky pozreli a zhodnotili ich. Lektori a starší reportéri dali rady mladším, čo do budúcna vylepšiť. „Našim cieľom bolo naučiť študentov vytvoriť reportáž za čo najkratší čas. Skrátka, ako sa to robí v naozajstných médiách. Cieľ sa naplnil, žiaci vytvorili sériu krátkych videí s environmentálnou tematikou a verím, že budú mať aj dobrú odozvu na sociálnych sieťach. Profesionálov sme síce nevytvorili, ale je to dobrý začiatok,“ povedal lektor Marek Janičík. Pedagógovia si z workshopu odniesli rozšírený manuál na tvorbu video reportáže.

 

 

Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková, Katarína Knapcová
Vek autora/autorov: 
21, 17
Škola: 
SOŠ Stará Turá