Mladí reportéri pre životné prostredie – vyhodnotenie súťaže pre rok 2016

Jablká by mali z nás radosť. Autor: Eliška Šturdíková
Vložil/a admin dňa 19.04.2016

V školskom roku 2015/16 prihlásili do národného kola súťaže Mladí reportéri 165 príspevkov v kategóriách reportážny článok, fotografia a video. Odborná porota ocenila najmä aktuálne témy a ich reportážne spracovanie.

Reportéri na prvých troch miestach http://www.mladireporteri.sk/oznacenia/typ-clanku-zaradenie/kampan-litter-less/vysledky-sutaze-mladych-reporterov-pre-zivotne-pro&theme=litterless budú ocenení vecnými cenami a pozvánkou na praktický trojdňový Litter Less workshop. Víťazné práce postupujú do medzinárodného kola súťaže, kde sa stretnú s víťazmi z vyše dvadsať krajín zapojených do programu Mladí reportéri pre životné prostredie z celého sveta.

Mladí reportéri sa venovali témam, ktoré trápia ľudí v mestách a obciach, kde žijú. Skúmali napríklad dopad rekonštrukcie rozvodov kúrenia na zeleň v Novej Dubnici, znečistenie Slovenského raja turistami, nelegálne skládky odpadu v Bošáci a Seredi či znečistenie brehov riek. V rámci kampane Litter Less sa zaoberali témami ako zber použitých batérií a jedlého oleja, nákup „z druhej ruky“, spracovanie bioodpadov a zber plastových fliaš „bez vzduchu“.

Úlohou Mladých reportérov je však nielen upozorňovať na problémy životného prostredia, ale aj hľadať riešenia a inšpirovať okolie príkladmi dobrej praxe. Žiaci ZŠ Majcichov pod vedením učiteľky RNDr. Ľubice Hildebrandovej na príklade spracovania nevypitej jablkovej šťavy (zabezpečovanej z programu Školské ovocie) na džem vysvetľujú spolužiakom, deťom z materskej školy a obyvateľom obce ako minimalizovať plytvanie potravinami. Ako uvádzajú vo svojom článku Jablká by mali radosť: „Nie každému je jedno, koľko sa plytvá... Začali sme od seba.“

Práce hodnotila porota zložená z odborníkov na regionálne médiá, životné prostredie a environmentálne vzdelávanie: Lucia Szabová (Greenpeace), Radovan Stoklasa (fotograf), Eva Mišovičová, (novinárka), Monika Gluzeková (vedúca Krúžku filmovej tvorby), Miroslava Piláriková (koordinátorka programu Zelená škola) a Richard Medal (riaditeľ Centra environmentálnych aktivít Trenčín). Porotu doplnila Magdaléna Hrabcová zo spoločnosti Wrigley, sponzor kampane Litter Less pre menej odpadu.

Celkovo porota najviac vyzdvihla prácu skupiny reportérov zo Súkromnej ZŠ v Novej Dubnici, ktorí formou príspevkov vo všetkých súťažných kategóriách upozornili na problém dopadov rekonštrukcie rozvodov kúrenia na zeleň a kvalitu života. Porotcovia ocenili výber témy, ktorá trápila celé mesto, ako aj jej kvalitné a komplexné spracovanie. Podľa Radovana Stoklasu pracovali reportéri v súlade s trendmi svetových agentúr, keď tému spracovali zároveň formou článku, fotografií aj videa a tak sa snažili zasiahnuť čo najširšiu verejnosť.

Kontakt:

Richard Medal, riaditeľ CEA Trenčín, medal(at)changenet.sk, 0905 469 707, Klaudia Medalová, koordinátorka kampane Litter Less, medalova(at)biospotrebitel.sk

Program Mladí reportéri pre životné prostredie www.mladireporteri.sk realizuje Centrum environmentálnych aktivít od roku 2009 s cieľom povzbudiť mladých ľudí vo veku 11-21 rokov k riešeniu problémov životného prostredia v mieste, kde žijú, formou publikovanej reportérskej tvorby. Garantom programu je Špirála, sieť environmentálne-výchovných organizácií, www.spirala.sk. Medzinárodným koordinátorom programu s názvom Young Reporters for the Environment (www.yre.global) je Nadácia pre environmentálne vzdelávanie v Kodani (www.fee.global ).

Kampaň LITTER LESS pre menej odpadu (http://www.mladireporteri.sk/litter-less/o-kampani) – ako súčasť programu Mladí reportéri pre životné prostredie - realizuje CEA Trenčín už 4. rok. Cieľom kampane je zapojiť a vzdelávať deti a mladých ľudí o problematike odpadu a povzbudiť ich pozitívnym krokom. Slovensko je do kampane zapojené spolu s krajinami: Francúzsko, Izrael, Kanada, Kazachstan, Nemecko, Portugalsko a Rumunsko. Kampaň je spoločnou iniciatívou Nadácie spoločnosti Wrigley a Nadácie pre environmentálne vzdelávanie http://www.yre.global/litter-less-campaign .

 

Jablká by mali z nás radosť. Autor: Eliška Šturdíková