Mladí reportéri pre životné prostredie 2018 #YRESK – Promo video

Meno autora/autorov

Matej Majerský, Cast: Eva a Ema Mančíková

Vek autora/autorov

Škola