Mladí reportéri pre čistejšie Slovensko

Vložil/a admin dňa 02.11.2012

(Trenčín, 1.11.2012) V rámci programu Mladí reportéri pre životné prostredie, zahájilo Centrum environmentálnych aktivít (CEA) Trenčín kampaň „Menej odpadu“. Jej cieľom je prostredníctvom žurnalistickej tvorby (článok, fotografia, video) viesť mladých ľudí k návrhom riešení vedúcim k minimalizácii odpadu na miestnej úrovni.

Mladým enviro-žurnalistom vo veku 11-21 rokov, ktorí sú nespokojní so situáciou v oblasti odpadov v mieste svojho bydliska a majú chuť niečo s tým spraviť, ponúka CEA príležitosť zdokonaliť sa v tvorbe a hľadať riešenia pod vedením skúsených lektorov. Koordinátor programu Mladí reportéri pre životné prostredie, Mgr. Richard Medal: „Snažíme sa podchytiť mladých ľudí, ktorých problematika odpadov vo svojom okolí trápi a prostredníctvom žurnalistickej tvorby ich viesť k zodpovednému správaniu a hľadaniu riešení na ceste k minimalizácii odpadov“.

Kampaň „Menej odpadu“ (Litter Less) je realizovaná v 25 krajinách sveta, vrátane Slovenska, vďaka podpore Nadácie pre environmentálnu výchovu FEE a finančnému príspevku Nadácie Wm. Wrigley Jr. v hodnote 3,25 mil. USD. Cieľom kampane je zapojiť a vzdelávať mladých ľudí v problematike odpadu a povzbudiť ich k pozitívnym riešeniam.

Kampaň „Menej odpadu“ v programe Mladí reportéri pre životné prostredie

V rámci programu „Menej odpadu“ sa budú mladí žurnalisti venovať investigatívnej žurnalistike v oblasti odpadov na miestnej alebo regionálnej úrovni. Vyberú si problém, ktorý ich trápi – napr. čierna skládka, absencia komunálneho kompostovania alebo vyhadzovanie nepoužitého jedla z miestnej reštaurácie, zistia o ňom čo najviac informácií a pokúsia sa zrealizovať pozitívnu zmenu alebo navrhnúť riešenie. Do programu sa môžu zapojiť jednotlivci, ako aj tímy zo škôl alebo združení. Prihlásiť sa treba do 30. novembra 2012.

Práce v troch vekových kategóriách (11-14, 15-17, 18-21) bude hodnotiť porota zložená z odborníkov z oblasti médií a environmentalistiky. Najlepšie práce v každej vekovej kategórii a v každom druhu žurnalistickej tvorby (článok, fotografia, video) budú odmenené vecnou cenou a postúpia do medzinárodnej súťaže Young Reporters for the Environment Award. Viac informácií na webových stránkach www.yre-litterless.org/svk a www.mladireporteri.sk .

Kontakt:
Ing. Klaudia Medalová
medalova@biospotrebitel.sk

O nadácii spoločnosti Wrigley

Poslaním Nadácie Wm. Wrigley Jr. je zlepšovanie zdravia ľudí a planéty prostredníctvom podpory udržateľných iniciatív. Od svojho založenia v roku 1987, nadácia spoločnost Wrigley darovala viac ako 55 miliónov USD neziskovým organizáciám z rôznych krajín sveta, ktoré pomáhajú zlepšovať život.

O Nadácii pre environmentálnu výchovu (Foundation for Environmental Education, FEE)

FEE je mimovládna, nezisková organizácia, líder v oblasti environmentálnej výchovy prostredníctvom piatich medzinárodných programov, úspešne implementovaných v 63 krajinách: Eko-školy (Eco-Schools), Mladí reportéri pre životné prostredie (YRE), Učenie o lesoch (Learning About Forests, vzdelávanie pre udržateľný rozvoj), Modrá vlajka (Blue Flag, pre pláže a prístavy) a Zelený kľúč (Green Key, eko známka pre zariadenia na rekreáciu a voľný čas). Viac informácií nájdete na webovej stránke www.fee-international.org .