Metodiky

HARMONOGRAM ŠKOLSKÉHO ROKU

Projekt sa môže začať kedykoľvek počas školského roku. Program YRE bol vytvorený flexibilne tak, aby si učitelia i študenti mohli sami zvoliť začiatok a dĺžku trvania školského projektu podľa ich vlastných potrieb a náročnosti témy. Môžu pracovať na vybranej téme ako skupina alebo tvoriť každý sám.
 
Rámcovo prebieha práca v programe nasledovne:
- september-december: úvodný seminár a jesená školská aktivita (projekt alebo iná aktiita na úrovni tried alebo tímov)
- január-február: odborný seminár (článok, foto, video) a práca na súťažných príspevkoch
- marec: uzávierka národného kola súťaže
- apríl: vyhlásenie výsledkov národného kola súťaže a jarná školská aktivita (môže byť spojená s Dňom Zeme)
- jún: vyhlásenie výsledkov medzinárodnej súťaže a 3-denný workshop pre najaktívnejších reportérov

Stiahnite si leták o metodike 4 krokov