Všímavý občan s tímom žiakov zo Základnej školy v Kláštore pod Znievom

Video je koncipované ako vstup do problematiky všímavého občianstva s cieľom ukázať, že aj mladí ľudia môžu meniť komunity k lepšiemu. Protagonistami videa je trojica žiakov Zelenáči spod Znieva,  ktorí v rámci projektu Roots and Shoots zrealizovali priechod pre chodcov v mieste materskej školy.

Popis aktivity: 

Zhliadnutie videa o mladých študentoch z Kláštora pod Znievom, ktorí vylepšili svoje okolie tým, že urobili nový priechod pre chodcov. Následná motivačná diskusia  o tom, či by si žiaci vedeli predstaviť urobiť niečo podobné.

Ciele: 
  1. Vysvetliť, že aj v pomerne mladom veku dokúžu občania robiť zmeny.
  2. Predstavenie projektu Roots and Shoots na príklade tímu Zelenáčov spod Znieva.
  3. Inšpirovať k vlastnému projektu na zlepšie v okolí školy.
Príprava, pomôcky : 

Projektor, wifi

Trvanie aktivity: 

20 - 45 min

Popis aktivity v krokoch: 
  1. Učiteľ začne hodinu motivačnou otázkou
  2. Pracuje s videom podľa priloženého metodického listu
  3. Záverečná motivačná diskusia po zhliadnutí videa