Územné plánovanie s Martinou Paulíkovou - video

Video je koncipované ako vstup do problematiky územného plánovania s cieľom ukázať, že každý z nás by mal mať základné zručnosti o procese územného plánovania a vedieť, ako môže byť jeho súčasťou. Protagonistkou videa je environmentálna aktivistka z o.z. Slatinka Martina Paulíková.

Popis aktivity: 

Zhliadnutie videa o procese územného plánovania s Martinou Paulíková (cca 7 minút) a následna práca v triede/online.

Ciele: 
  1. Pochopiť význam územného plánu pre rozvoj obce.
  2. Poznať, že územné plánovanie môže ovplyvniť „každý“ občan.
  3. Predstaviť aktivistku a príbeh mestského parku Lanice.
Príprava, pomôcky : 

 projektor, wifi

Trvanie aktivity: 

20-45min

Popis aktivity v krokoch: 
  1. Učiteľ začne hodinu motivačnou otázkou
  2. Pracuje s videom podľa metodického listu ML_k_videu_Uzemny_plan
  3. Záverečná diskusia po zhliadnutí videa.