Územné plánovanie – nástroj pre udržateľné komunity

I keď schopnosť čítať územný plán je v 21. storočí podobne dôležitá ako vedieť čítať mapu, do školských osnov sa zatiaľ nedostala. Dôležitosť chápania procesu územného plánovania narastá so súčasným tlakom na záber územia na strane developerov, ako aj klimatickú krízu a stratu biodiverzity. Veríme, že aj vy osobne sa radi s touto problematikou oboznámite a nájdete priestor vo výučbe, ako tam problematiku územného plánovania integrovať. 

Ak žiaci pochopia územné plánovanie, budú mať vyššiu motiváciu zvoliť si environmentálne-zodpovedných poslancov v svojej obci/svojom meste. Kvalitné územné plány a ich dodržiavanie sú základným predpokladom dlhodobého rozvoja našich obcí a miest v súlade s princípmi udržateľného rozvoja, pre ekologickú stabilitu krajiny, šetrné využívanie prírodných zdrojov a zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva.