Ako sme Slovensko čistili od čiernych skládok

Čistejšie Slovensko. Autor: Ľuboš Gondár
Čistenie Lesoparku Brezina, Mladí reportéri zo ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne, apríl 2015. Autor: Ľuboš Gondár
Vložil/a admin dňa 24.11.2015

Úlohou Mladých reportérov zapojených do kampane Litter Less je spracovať reportáž o problematike likvidácie čiernej skládky v mieste/regióne bydliska.

V apríli 2015 sa minister životného prostredia Peter Žiga rozhodol vyzvať obce do boja proti čiernym skládkam http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/minister-ziga-chce-vycistit-slovens... a na ich odstránenie uvoľnil milióny eur. S akým výsledkom? To je už úloha pre vás, Mladých reportérov pre životné prostredie.

Ako na to?

Na stránke http://www.envirofond.sk/sk/prehlady/dotacie/rozhodnute
vyhľadajte projekt z kapitoly C4 podporený vo vašej obci/meste alebo v blízkom okolí a urobte krátku reportáž (článok, foto alebo video), príp. rozhovor o realizácii zvoleného projektu.

Tipy

  • zistite, kto je za realizáciu projektu v danej obci zodpovedný a navštívte ho, porozprávajte sa s ním/s ňou
  • vyžiadajte si a preštudujte predložený projekt
  • zdokumentujte stav v teréne (je projekt urobený? s akým výsledkom?)
  • nezabudnite sa opýtať aj občanov obce - sú spokojní s vyčistením skládky/realizáciou projektu?
  • kto tam túto skládku urobil? prečo? vznikne tam skládka zasa? čo urobiť, aby na mieste vyčistenej skládky nevznikla ďalšia?

Termín

Zašlite reportáž (príp. rozhovor) aj s prílohami (fotky, video) na adresu cea@changenet.sk do 15. decembra 2015.

Podrobnosti, konzultácie, riešenie komplikácií: Richard Medal, medal@changenet.sk, 0905 4697007

 


Ďalšie zaslané príspevky si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch:

 

Čistejšie Slovensko. Autor: Ľuboš Gondár
Čistenie Lesoparku Brezina, Mladí reportéri zo ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne, apríl 2015. Autor: Ľuboš Gondár