ČASOVÝ HARMONOGRAM LITTER LESS YRE 2017/18

 • 26.10. úvodný seminár Trenčín - oficiálny štart nového ročníka programu

 • 29.11. regionálny seminár Litovský Mikuláš

 • Október-november: školská aktivita zameraná na zlepšenie čistoty, resp. odpadového manažmentu na školách, v obci alebo doma (cieľom je zapojiť vo fáze identifikácie problému a/alebo šírenia výsledkov čo najviac spolužiakov, prípadne celú školu)

 • Témy:

 1. Kde končia odpady z našej školy (jedálne) alebo našej obce

 2. Ako minimalizujeme odpad u nás doma / v škole

 • Do 5. decembra: tímy reportérov publikujú článok o školskej aktivite na http://www.mladireporteri.sk/litter-less

 • December – február 2018 reportéri pracujú na súťažných príspevkoch, ktoré môžu ale nemusia vychádzať zo školskej aktivity

 • Do 10. marca 2018 je možná konzultácia súťažných prác mailom na medalova@biospotrebitel.sk

 • 31. marec: uzávierka súťaže – súťažný príspevok je publikovaný na webstránke kampane Litter Less

 • Do 31. marcašírenie príspevku na webe školy, v online alebo tlačených regionálnych médiách a na sociálnych sieťach. Každý príspevok musí byť publikovaný minimálne 3 krát, vrátane školy (školský časopis alebo web školy)

 • Do 10. apríla slovenská porota vyberie  víťazov a víťazné práce budú preložené do AJ (pokiaľ ide o víťazné videá, verziu s anglickými titulkami zabezpečujú víťazné tímy)

 • 30. apríla je uzávierka medzinárodného kola súťaže, vrátane kategórie INTERNATIONAL COLLABORATION, do tohto dátumu musia byť víťazné práce v anglickom jazyku (videá s titulkami) vložené na stránku https://yrecompetition.exposure.co/ 

 • Do konca apríla odporúčame školám zorganizovať Komunitný akčný deň s cieľom predstaviť prácu Mladých reportérov pre životné prostredie širšej komunite (žiaci z iných škôl a/alebo široká verejnosť)

 • Do 15. mája (odporúčanie): vloženie správy s fotografiami o Komunitnom akčnom dni http://www.mladireporteri.sk/litter-less (koordinátori programu YRE na školách)

 • máj-jún - národný workshop pre najaktívnejších reportérov či víťazov súťaže a ich pedagógov, spolu max. 30 účastníkov

 • Výsledky medzinárodného kola vyhlási medzinárodná porota najneskôr 5. júna, v Medzinárodný deň životného prostredia.

 • Poznámka: Ak reportéri nestihnú práce začaté v jednom školskom roku do termínu uzávierky národného kola dokončiť, môžu v nich pokračovať i v ďalšom školskom roku. Je len na zvážení autorov, kedy sa rozhodnú príspevky oficiálne prihlásiť do súťaže (najmä v prípade článkov a videa dáva dlhšie časové obdobie príležitosť na hlbší ponor do problematiky a hľadanie riešenia v spolupráci s miestnou komunitou).