Súťažné práce - archív

Zobrazených prác: 620

11. apríl 2021

Chráňme si Úľanskú mokraď

Video do súťaže , Veková skupina: 11-14, Reportážna (zaoberá sa konkrétnym problémom, návrhom riešenia, treba uviesť aj miesto, kde bola získaná) súťažná práca

Prečo vyžaduje ochranu? Mokrade sú špecifické biotopy, ktoré majú obrovský význam pre udržanie ekologickej rovnováhy a zachovanie biologickej rozmanitosti. V okolí mesta Sládkovičovo sa nachádza Uľanská mokraď, kde ľudia radi chodievajú.
11. apríl 2021

Dlhovekí spoločníci

Video do súťaže , Veková skupina: 11-14, Reportážna (zaoberá sa konkrétnym problémom, návrhom riešenia, treba uviesť aj miesto, kde bola získaná) súťažná práca

Biele Karpaty je chránené pohorie na Slovensku, ktoré je unikátne nielen vďaka svojim skalným útvarom či chráneným motýľom. Toto územie je typické aj veľkým počtom starých ovocných stromov, ktoré tu vysádzali naši predkovia.
11. apríl 2021

Z malého mesta

Video do súťaže , Veková skupina: 11-14, Reportážna (zaoberá sa konkrétnym problémom, návrhom riešenia, treba uviesť aj miesto, kde bola získaná) súťažná práca

Keď sa otváral bezobalový obchod v malom meste Nová Dubnica, mnohí občania krútili hlavami. Fenomén bezobalových obchodov bol totiž typický skôr pre väčšie mestá.
11. apríl 2021

Spravodlivosť v platbe za odpad

Článok do súťaže , Veková skupina: 15-18, súťažná práca

Pre mnohých je vidina čistej planéty dostatočná na to, aby sa pustili do separovania. Na druhej strane sú tu ľudia, ktorých treba motivovať iným spôsobom.
11. apríl 2021

Triediť sa oplatí

Video do súťaže , Veková skupina: 11-14, Kampaňová (komunikuje názor či posolstvo, tzv. formát Public Service Annoucement – osvetová reklama; možný, ale menej preferovaný typ súťažného príspevku) súťažná práca

Veľa ľudí si myslí, že triediť sa neoplatí, lebo všetko aj tak hodia nakoniec na jednu kopu. Je to ale práve naopak.
11. apríl 2021

Je to dobré riešenie?

Fotografia do súťaže reportážna , Veková skupina: 19-25, súťažná práca

11. apríl 2021

Darujme si zdravie zo záhrady

Fotografia do súťaže reportážna , Veková skupina: 11-14, súťažná práca

11. apríl 2021

Do vlastnej kapsičky

Fotografia do súťaže reportážna , Veková skupina: 11-14, súťažná práca

11. apríl 2021

Kde je voda?

Fotografia do súťaže reportážna , Veková skupina: 11-14, súťažná práca

11. apríl 2021

Život teenagera na farme

Článok do súťaže , Veková skupina: 11-14, súťažná práca

Premýšľali ste niekedy o tom ako vyzerá život teenagera na farme? A je farmárstvo také idylické, ako sa zobrazuje v romantických filmoch?  Zdenka (15) a Bruno (13) z Farmy pod Melichovou skalou na Podpoľaní vidia skôr nevýhody.