Súťažné práce - archív

Súťažné práce 2018

Zobrazených prác: 77

13. marec 2018

A kto ochráni ju?

Fotografia do súťaže , Veková skupina: 19-24, kampaňová (komunikuje názor či posolstvo, tzv. formát Public Service Annoucement – osvetová reklama; možný, ale menej preferovaný typ súťažného príspevku) súťažná práca

11. marec 2018

Život v rieke

Fotografia do súťaže , Veková skupina: 19-24, reportážna (zaoberá sa konkrétnym problémom, návrhom riešenia, treba uviesť aj miesto, kde bola získaná) súťažná práca

Na krátkom úseku rieky Hornád môžeme nájsť množstvo odhodených plastových fliaš. V jarných mesiacoch, po roztopení snehu a ľadu, sa tento odpad zhromažďuje na priehrade Ružín, čo spôsobuje problémy pri prevádzke vodnej elektrárne. Následná likvidácia nahromadeného odpadu si vyžaduje veľa úsilia i finančných prostriedkov. 
11. marec 2018

Správny postoj

Fotografia do súťaže , Veková skupina: 19-24, reportážna (zaoberá sa konkrétnym problémom, návrhom riešenia, treba uviesť aj miesto, kde bola získaná) súťažná práca

Správny postoj môžeme zaujať aj pri nakladaní s plastovým odpadom. 
11. marec 2018

Ruža medzi tŕňmi

Fotografia do súťaže , Veková skupina: 11-14, reportážna (zaoberá sa konkrétnym problémom, návrhom riešenia, treba uviesť aj miesto, kde bola získaná) súťažná práca

Príroda vie byť krásna aj medzi panelákmi. Nedopusťme aby sa zmenila na prach.  
11. marec 2018

Stavba súčasnosti

Fotografia do súťaže , Veková skupina: 11-14, reportážna (zaoberá sa konkrétnym problémom, návrhom riešenia, treba uviesť aj miesto, kde bola získaná) súťažná práca

Zachráňme prírodu, aby takto nevyzeralo každé hniezdo. Aj v okolí domov žijú zvieratá, ktoré si stavajú obydlia. Bohužial, nepoužívajú len prírodný materiál, ale aj pre nich nebezpečné látky, ktoré nájdu vo svojom teritóriu.
11. marec 2018

Odpadky na správnom mieste

Fotografia do súťaže , Veková skupina: 11-14, reportážna (zaoberá sa konkrétnym problémom, návrhom riešenia, treba uviesť aj miesto, kde bola získaná) súťažná práca

Mnohí ľudia sa správajú k prírode nepekne a neúctivo. V areáli Zelenej vody pri Novom meste nad Váhom je na odpadky vyhradené miesto, ale aj napriek tomu si to mnohí nevšímajú. 
9. marec 2018

Domáce chutí najlepšie

Fotografia do súťaže , Veková skupina: 11-14, kampaňová (komunikuje názor či posolstvo, tzv. formát Public Service Annoucement – osvetová reklama; možný, ale menej preferovaný typ súťažného príspevku) súťažná práca