Súťažné práce

Zobrazených prác: 77

15. marec 2018

Súhviezdie žuvačiek

Fotografia do súťaže , Veková skupina: 11-14, kampaňová súťažná práca

Žuvačky v architektonicky chránenom meste Nová Dubnica doslova zamorili chodníky okolo námestia. Ich stav je taký alarmujúci, niektoré sa totiž dokonca spájajú do súhvezdí a o chvíľu môžu vytvoriť svoj vlastný vesmír. 
15. marec 2018

Lepkavé prekliatie?

Článok do súťaže , Veková skupina: 11-14, súťažná práca

Žuvačky sú celosvetovým problémom, nájdeme ich v moriach, čakárňach, na cestách, na chodníkoch... Žuvačky sa dostali aj do malých miest, ako je napríklad Nová Dubnica, neďaleko Trenčína.
15. marec 2018

Autostopári dnešnej doby

Fotografia do súťaže , Veková skupina: 11-14, reportážna súťažná práca

15. marec 2018

Prírodný Second-Hand

Fotografia do súťaže , Veková skupina: 11-14, reportážna súťažná práca

Topánky a oblečenie, ktoré vyzeli vo výklade v obchode inak. Teraz sa dostali do výkladu hamby, ktorý odzkadluje hlúposť a nezodpovednosť spoločnosti.
15. marec 2018

Príliš malý kôš, ale poslúžil

Fotografia do súťaže , Veková skupina: 11-14, reportážna súťažná práca

Človek si vždy vie poradiť. Nechceme vidieť odpad? Skryme ho!
15. marec 2018

Realita v od(b)raze

Fotografia do súťaže , Veková skupina: 11-14, reportážna súťažná práca

Mikroténové vrecká sú azda najbežnejším a najpoužívanejším plastovým produktom na svete, ktorý predstavuje obrovskú ekologickú záťaž. Alternatívou sú napríklad vrecká z prírodného materiálu tzv. „Frusacky“, ktoré sú kompostovateľné.
15. marec 2018

Relax pri vode

Fotografia do súťaže , Veková skupina: 11-14, reportážna súťažná práca

Znečistenie okolia vodných tokov na Slovensku je viditeľné najmä po zime. Topiaci sa sneh odkrýva brehy a ukazuje ľuďom ich úctu k najvzácnejšej tekutine na Zemi.          
15. marec 2018

Obdarovaný slimák

Fotografia do súťaže , Veková skupina: 11-14, reportážna súťažná práca

Odpad existuje, odkedy existuje život. V prírode sú odpady zvierat či rastlín surovinami pre ďalšie organizmy. Odpad, ktorý vzniká v dôsledku ľudskej činnosti predstavuje výrazný problém. Doposiaľ sa nenašiel žiaden odberateľ, ktorý by ho prirodzenou cestou vedel spracovať a zužitkovať bez zvyšku.
15. marec 2018

Fajčenie škodí prírode

Fotografia do súťaže , Veková skupina: 11-14, reportážna súťažná práca

O nebezpečenstve fajčenia cigariet sa hovorí často, o hrozbách spôsobených cigaretovými ohorkami omnoho menej. Podľa istej štúdie sa pritom ich nebezpečenstvo pre životné prostredie vyrovná toxickému odpadu, ako sú batérie, alebo staré elektronické prístroje.
15. marec 2018

Hello Nature

Fotografia do súťaže , Veková skupina: 11-14, reportážna súťažná práca

Recykláciou hliníka sa ušetrí až 95% energie potrebnej na jeho výrobu z hliníkovej rudy – bauxitu. Medzi najväčších znečisťovateľov životného prostredia patria práve hlinikárne.