O kampani

Kampaň LITTER LESS pre menej odpadu http://www.yre.global/about-the-campaign/ je spoločnou iniciatívou Nadácie spoločnosti Wrigley a Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (FEE, www.fee.global) . Kampaň sa realizuje prostredníctvom dvoch vzdelávacích programov: Eco-Schools (22 krajín http://www.ecoschools.global/who-can-participate/ ) a Mladí reportéri pre životné prostredie (13 krajín http://www.yre.global/who-can-participate/ ). Cieľom kampane je zapojiť a vzdelávať deti a mladých ľudí o problematike odpadu a povzbudiť ich pozitívnym krokom.

Slovensko je do kampane zapojené prostredníctvom programu Mladí reportéri pre životné prostredie spolu s krajinami:  Austrália, Brazília, Čína, India, Írsko, Francúzsko, Izrael, Kazachstan, Nemecko, Nový Zéland, Portugalsko a Rumunsko. 

V každej krajine je kampaň realizovaná na min. 10 školách a na každej sú zapojené dve triedy alebo skupiny žiakov (zapojiť sa môžu aj krúžky a jednotlivci), spolu minimálne 500 žiakov. V zapojených školách by sa téma minimalizácie odpadu mala prejaviť v každodennom živote školy (praktické kroky na minimalizáciu odpadov na škole, prezentácie či iné aktivity na tému odpadu na vyučovaní, prepájanie odpadovej problematiky s učebnými osnovami, nástenka, Komunitný akčný deň...).

Hlavné ciele kampane Litter Less:

  • Zvýšiť uvedomenie o dopadoch znečistenia a odpadov na miestne životné prostredie;
  • Zvýšiť vedomosti a praktické zručnosti na predchádzanie odpadu a nakladanie s odpadom;
  • Zlepšiť správanie študentov v predchádzaní znečistenia a v nakladaní s odpadom;
  • Zlepšiť odpadové hospodárstvo na škole, s cieľom minimalizácie odpadu;
  • Inšpirovať príkladmi dobrej praxe školského odpadového hospodárstva publikovaním fotografií s krátkymi popismi na webových stránkach škôl;
  • Reportovať o problémoch týkajúcich sa znečistenia a odpadu na miestnej úrovni a navrhnúť riešenia formou článkov, fotografií a videospotov;
  • Ovplyvniť ďalších ľudí komunikáciou cez multimédiá a iné kanály;
  • Spolupracovať s inými školami (aj v zahraničí) s cieľom šíriť príklady dobrej praxe.

Ako to funguje:

V rámci kampane LITTER LESS mladí reportéri vo veku 11-18 rokov skúmajú MIESTNY alebo REGIONÁLNY problém znečistenia alebo odpadu, napr. jeho vplyv na živú prírodu alebo ľudské zdravie. Svoje zistenia publikujú vo forme článkov, fotoreportáží alebo videoklipov v miestnych tlačených alebo online médiách a na sociálnych sieťach. Súčasťou žurnalistickej tvorby Mladých reportérov by mali byť aj návrhy riešení na minimalizáciu odpadu.

Najlepšie články, fotografie a videá zo Slovenska postupujú do medzinárodného kola. V minulom školskom roku slovenskí Mladí reportéri pre životné prostredie prihlásili do súťaže spolu 180 príspevkov. Odborná porota http://www.mladireporteri.sk/sutaz/predstavujeme-porotu rozhodla o víťazoch http://www.mladireporteri.sk/sutaz/vysledky . V medzinárodnom kole získalo Slovensko krásne dve prvé a dve druhé miesta http://www.mladireporteri.sk/media/ekospravy/mladi-reporteri-v-medzinaro... .