Návod ako vložiť príspevok do súťaže

1. V oranžovom bloku klikneme na typ príspevku, ktorý chceme vložiť, teda "fotografiu", článok alebo videoreportáž. V ďalších krokoch je popísané vloženie fotografie.

2. Zadáme názov fotografie. Mal by mať maximálne 140 znakov.

3. Klikneme na "Prehľadávať" a vyberieme na disku počítača fotografiu, ktorú chceme pripojiť.

4. Klikneme na "Nahrať", čím sa nám fotografia nahrá do formuláru. Fotografia by mala byť vo formáte png, gif, jpg (jpeg).

5. Vložíme popis fotografie v dĺžke maximálne 150 slov.

6. Vyplníme ostatné požadované polia formuláru. Na zadaný e-mail príde potvrdenie o prijatí príspevku.

7. Zaškrtnutím ďalších polí potvrdzujeme, že príspevok spĺňa potrebné požiadavky.

8. Po kompletnom vyplnení formuláru klikneme na "Uložiť", čím je formulár odoslaný.

9. Potvrdenie o odoslaní formuláru bude zaslané na zadaný e-mail. V prípade že bude potrebné príspevok dodatočne upraviť, budeme Vás kontaktovať.