Kto sa môže zapojiť

Kampaň LITTER LESS pre menej odpadu Mladých reportérov pre životné prostredie je realizovaná prostredníctvom vzdelávacích a praktických aktivít na školách v 13 krajinách z celého sveta http://www.yre.global/who-can-participate/ .

Školy do kampane vyberá Národný koordinátor programu Mladí reportéri pre životné prostredie. Ak máte záujem zapojiť sa do kampane, kontaktujte prosím Richarda Medala na medal(at)changenet.sk . Uzávierka prihlášok pre tento školský rok je 15. január 2017.

Okrem týchto škôl sa do kampane môžu zapojiť aj Mladí reportéri pre životné prostredie - jednotlivci, ktorí sa do kampane zapojili v predošlých rokoch. V prípade záujmu prosím kontaktuje Národnú operátorku kampane Klaudiu Medalová na cea(at)changenet.sk .

Zoznam zapojených škôl 2016/17:

 • SOŠ Polygrafická, Bratislava
 • ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď
 • ZŠ Jána Palárika, Majcichov
 • Gymnázium M.R.Štefánika, Nové Mesto nad Váhom
 • V. ZŠ Dlhé Hony, Trenčín
 • Súkromná ZŠ Nová Dubnica
 • Gymnázium v Dubnici nad Váhom
 • Gymnázium V.B.Nedožerského, Prievidza
 • SOŠ Pruské
 • ZŠ Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves
 • ZŠ Mládežnícka, Púchov
 • ZŠ a MŠ Udiča
 • ZŠ Družstevná
 • Gymnázium M.M.Hodžu, Liptovský Mikuláš
 • Gymnázium Spišská Nová Ves