Likvidácia skládok bez majiteľa v Karlovej Vsi

Lokalizácia zlikvidovanej skládky pri Zoo
Lokalizácia zlikvidovanej skládky pri Tesco Lamač
Vložil/a admin dňa 17.01.2016

V rámci kampane Vyčistime si Slovensko boli aj v Mestskej časti Karlova Ves odstránené čierne skládky. Mladí reportéri z Gymnázia L. Sáru navštívili niektoré z nich a skúmali tiež využitie dotácie z Environdu.

Skládky sa nachádzali rôzne pri cestách, v lese v neudržiavaných porastoch, alebo v zeleni v lokalitách Staré Grunty, Patrónka, zelené plochy za Tesco Lamač a v lokalite Stuhová pri potoku.

Mladí reportéri navštívili lokalitu Stuhová, aby si na mieste overili, že bývalá skládka pri ZOO bola zlikvidovaná. Na mieste zistili, že sa nachádzala pod mostíkom. Po skládke už nebolo ani stopy, avšak boli tam nanovo naplavené plastové fľaše. O reakciu na odstránenie čiernej skládky poprosili pána pracujúceho v blízkom okolí. Na otázku, ako vníma odpratanie skládky, či si vôbec niečo všimol, odpovedal: „Ja mám akurát poťálto, toto je mój revír, tam sa môžu strílať, vraždiť!“

Druhou lokalitou, kam sa Mladí reportéri vybrali, bolo Tesco Lamač. Po krátkom blúdení našli miesto, kde sa mala skládka nachádzať. Bolo veľmi ťažké nájsť vypratanú skládku, keďže všade po okolí lietalo smetie z neďalekého nákupného strediska. Po niekoľkých minútach stretli pána, ktorého sa na skládku pýtali. Všimol si, že na mieste skládky sa pracovalo: ,, Tu bol kontajner pristavený a s fúrikmi to vozili...ale toto, čo je tu nafúkané, to je už staré!” Bolo vidieť, že odpad bol odtiaľ vyvážaný.

Pokiaľ ide o dotáciu na sanáciu skládok, Karlova Ves ju síce získala, napokon ju však odmietli, pretože Envirofond určil na jej čerpanie také podmienky, ktoré ako orgán verejnej správy nemohli splniť. Napríklad od nich požadovali zaslať originály faktúr za vykonanú službu. Faktúry, ktoré sú však vystavené pre Karlovu Ves ako odberateľa, si musia udržiavať a evidovať.

Na odstránenie odpadu z nepovolených skládok objednali dva veľkokapacitné kontajnery, ktoré stáli KV cca 400 eur. Prácu vykonávali ich vlastní pracovníci Oddelenia hospodárskej správy, takže prácu nevedia úplne vyčísliť.

Mestská časť Karlova Ves si myslí, že projekt sa im vydaril. V prípade, že sa v budúcnosti nazberajú skládky odpadu, ktorých pôvodcov nebudú vedieť identifikovať, podobný projekt zopakujú.

Podľa Mladých reportérov sa Mestská časť Karlova Ves stará o prostredie, v ktorom žijú jej obyvatelia. Snažia sa robiť to svojpomocne i bez dotácií. Avšak niektorí obyvatelia si to nevážia. Je im jedno, že vo svojom okolí majú neporiadok, alebo si to už ani neuvedomujú. V budúcnosti sa preto vo svojich reportážach chcú venovať tomuto problému a pokúsia sa aspoň čiastočne prispieť k jeho riešeniu.

Filip Glatz, Simona Murániová, Katarína Poljaková,
Kristína Murániová, Albert Vrzgula, Andrea Ševčovičová, Gymnázium L. Sáru

 


Ďalšie zaslané príspevky si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch:

 

Priložené obrázky
Lokalizácia zlikvidovanej skládky pri Zoo
Lokalizácia zlikvidovanej skládky pri Tesco Lamač