Likvidácia čiernej skládky v osade Vilčurňa

Vložil/a admin dňa 17.01.2016

Spišská Nová Ves, tak ako veľa slovenských obcí, má pretrvávajúci problém s čiernymi skládkami. Čiastočne vyriešiť túto situáciu sa podarilo vďaka príspevku na likvidáciu nelegálnych skládok od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo výške 22 429 eur.

„Verejné obstarávanie vyhrala firma Brantner Nova, s.r.o. Projekt sa zrealizoval v októbri 2015 v lokalite Vilčurňa. Zo skládky bolo odvezených 678 ton komunálneho odpadu a následne sa umiestnil na Regionálnej skládke Kúdelník II,“ informuje Ing. Juraj Sad., PhD., vedúci Oddelenia komunálneho servisu mesta Spišská Nová Ves. Potom sa vykonala sanácia, úprava územia, zasypaním vyhĺbenej jamy po odstránení odpadu zeminou. Pre udržateľnosť súčasného stavu sa zorganizovala v spolupráci s mestskou políciou občianska hliadka, ktorá dozerá na poriadok v tejto lokalite. Okrem toho sú v blízkosti pristavené celoročne dva veľkokapacitné kontajnery, z ktorých sa odpad pravidelne odváža. Projekt sa na danej parcele úplne zrealizoval.

Adriána Henčeková, Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves
Foto: Juraj Sad


Ďalšie zaslané príspevky si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch:

Priložené obrázky
Likvidácia čiernej skládky v osade Vilčurňa
Likvidácia čiernej skládky v osade Vilčurňa
Likvidácia čiernej skládky v osade Vilčurňa

Likvidácia čiernej skládky v osade Vilčurňa
Likvidácia čiernej skládky v osade Vilčurňa