Lepšie jedny kliešte, ako milión rukavíc / Cena Zelenej školy, kategória článok

Vložil/a admin dňa 20.04.2015

 Ľudia sa začali v posledných rokoch viac venovať životnému prostrediu. Nebezpečenstvo degradácie životného prostredia ohrozuje naše zdravie a životy. Veľmi silným faktorom je odpad, napr. len menšie formy plastu sa rozkladajú 500 rokov.

Ľudia každý deň navštevujú predajne potravín, v ktorých okrem iného nakupujú nebalené pečivo. V niektorých predajniach sa na naberanie pečiva používajú jednorazové plastové rukavice, v iných kliešte. Keďže členom EKO krúžku nie je ľahostajné životné prostredie, rozhodli sa uskutočniť prieskum, ako to vlastne funguje v predajniach v našom meste.

Cieľom bolo získať informácie ohľadom problematiky produkcie odpadu z jednorázových plastových rukavíc, pokúsiť sa znížiť ich množstvo alebo aspoň prinútiť vedúcich predajní zamyslieť sa nad problémom. Členovia EKO krúžku sa rozdelili na pracovné reportérske tímy. Prieskum uskutočnili v 14 predajniach potravín, napr. Tempo, Fresh, CBA, Milkagro, Lidl, Tesco, Kaufland a ďalších. Zamestnancom predajní bolo položených niekoľko otázok. Prieskumom bolo zistené, že v desiatich predajniach používajú na naberanie jednorazové plastové rukavice a v troch kliešte. V jednom obchode majú zákazníci na výber a ako sa vyjadrila vedúca predajne, je to už len na ich rozhodnutí, aký spôsob naberania pečiva im viac vyhovuje. Prieskumom bolo ďalej zistené, že v troch predajniach sa použité rukavice neseparujú, ale končia v spoločnom komunálnom odpade. Nezanedbateľné je množstvo vyprodukovaného odpadu z rukavíc, ktorý závisí od veľkosti predajne. V menších použijú približne 500 rukavíc mesačne a vo väčších aj 1500 denne.

Dôvody, prečo sa predajne rozhodli pre konkrétny spôsob naberania pečiva sa líšili. V predajni Tesco vymenili kliešte za rukavice, lebo zákazníci si naberali pečivo holými rukami. V reťazci Lidl nie je výber v kompetencii zamestnancov, pretože o tom rozhoduje spravujúca firma. V predajni Tempo bol výber rukavíc odôvodnený tým, že zákazníci by neboli spokojní, ak by mohli používať iba kliešte, lebo hmatom dokážu ľahšie zistiť čerstvosť pečiva.

Zaujímavé bolo zistenie v dvoch predajniach patriacich reťazcu Fresh. Spôsob naberania pečiva v nich nebol rovnaký. Kým v jednej predajni používajú jednorázové rukavice, v druhej sú to kliešte. Je to na rozhodnutí majiteľa prevádzky.

Zo získaných informácií vyplýva, že za desať rokov by bolo v predajniach potravín v Spišskej Novej Vsi použitých približne 8 miliónov plastových rukavíc. Zatiaľ čo plastové rukavice sú jednorazové, kliešte vydržia dlhšie obdobie. Je to teda oveľa ekologickejšie a ekonomickejšie riešenie ako používanie plastových rukavíc.

Žiaci EKO krúžku

Eko-krúžok ZŠ Ing.O.Kožucha 11, Spišská Nová Ves

Priložené obrázky
Lepšie jedny kliešte, ako milión rukavíc / Cena Zelenej školy, kategória článok
Lepšie jedny kliešte, ako milión rukavíc / Cena Zelenej školy, kategória článok