Konferencia OBJEKTívne21 priniesla radosť a energiu, typické pre program YRE
Priebeh konferencie v niekoľkých obrazoch. Autorka: Mária Jánošíková

Konferencia OBJEKTívne21 priniesla radosť a energiu, typické pre program YRE

Vložil/a Mária Jánošíková dňa 25.03.2021

V dôsledku COVID-19 sa konferencia OBJEKTívne21 presunula do online priestoru, ale neubralo jej to na sile. Z pohodlia domova si tak 11. marca v popoludňajších hodinách mohlo vypočuť zaujímavých hostí či zažiť inšpiratívne príbehy reportérov a pedagógov viac ako 100 účastníkov.

Podujatím sprevádzala milá moderátorská dvojica z radov Mladých reportérov - Adriána Henčeková a Matej Majerský. Hneď v úvode odovzdali slovo prezidentke SR Zuzane Čaputovej, ktorá sa účastníkom prihovorila formou video-pozdravu, kde zaznelo veľa pekných slov, adresovaných reportérom aj ich pedagógom. „Teší ma, že prostredníctvom Mladých reportérov sa stávate angažovanými občanmi. Cesta k výsledku, aký si želáte, môže trvať dlhšie, ako ste si pôvodne mysleli, ale verte mi, vaša vytrvalosť má zmysel,“ uviedla Zuzana Čaputová.

Blok 1: Predstavenie aktivít projektu OBJEKTív 21

Po príhovore pani prezidentky Richard Medal krátko predstavil program YRE, zrealizované aktivity za posledný rok a výstupy projektu OBJEKTív 21 - Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť. Jedným z nich je aj nová onine vzdelávacia platforma Manuál 21. Ponúka vzdelávacie aktivity, ktoré prepájajú životné prostredie, mediálne zručnosti a aktívne občianstvo. Obsahuje päť prepracovaných kapitol venovaných aktuálnym témam: klimatická zmena, Zero Waste, územné plánovanie, všímavé občianstvo a občianska participácia.

Bloky 2-4: O skúsenosti sa podelili učitelia a reportéri

Nasledujúci blok konferencie otvoril pedagóg Jaromír Flaškár z Púchova: „Absolvoval som veľa rôznych školení, no nie všetky boli pre prax použiteľné. S Mladými reportérmi to bolo však inak, cítil som, že aj ja sa chcem podieľať s mladými ľuďmi na zmene správania a myslenia.“ Inšpiratívne tipy pre pedagógov ponúkli aj Janka Šošovičková zo Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici, Ľubica Hildebrandová zo ZŠ Jána Palárika v Majichove a Zuzana Dzurišinová z Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove.

„Byť Mladou reportérkou sa stalo pre mňa životným štýlom, a preto som so svojim tímom založila vo voľnom čase podcast,“ približuje Mladá reportérka Mária Jánošíková svoj vzťah k programu v ďalšom bloku, ktorý patril príbehom samotných reportérov. Svoje "vyznania" o tom, čo im dáva účasť v programe, od zručností pri tvorbe reportáži, až po profesijnú orientáciu, sa podelili aj Peter Vavrinec a Aďka Henčeková.

Odbornú časť konferencie uzatvorili blok s externými hosťami, nazvaný Školy ako centrá dobrej praxe pre udržateľné komunity. Program CO2 Liga, ktorý motivuje školy bojovať s časom pri zmiernení následkov klimatickej zmeny predstavil Petr Kucka, lektor OZ Veronica. Zuzana Gallayová, riaditeľka programu Zelená škola, predstavila projekt "Zelená škola - každý deň pre budúcnosť" a ponúkla množstvo praktických tipov pre enviro-aktivity na školách.

Záver konferencie: Výstava 10 rokov YRE Slovensko 

Trpezlivosť účastníkov konferencie organizátori na záver odmenili malou súťažou. Ich úlohou bolo uhádnuť, ktoré štyri reportážne fotografie vytvorili Mladí reportéri a ktorá bola od profesionálneho fotografa. Ukázalo sa, že v konkurencii fotografií, ocenených v medzinárodnej súťaži programu YRE, to vôbec nebola ľahká úloha.

Na záver si zobral slovo Radovan Stoklasa, profesionálny fotograf a dlhoročný lektor v programe YRE, a výstavu uviedol do života. „Prajem všetkým Mladým reportérom, aby sa  jedného dňa ocitli ich fotografie v klasických tlačených novinách, aby to nezanikali v online priestore, v ktorom posledný rok žijeme,“ dodal na záver a želanie "zhmotnil" symbolickým posypaním výstavy novinovými ústrižkami.

Pozitívne reakcie od pedagógov

Organizátorov konferencie veľmi potešila bohatá účasť, ale aj početné reakcie od pedagógov a pracovníkov v oblasti environmentálnej výchovy, ktoré sa k nim dostali po podujatí: „Konferencia vliala do mňa energiu a nádej, že cit a rozum sú prítomné, že máme skvelé deti, mladých ľudí a odborníkov. Možno, čo ma tak mimoriadne zasiahlo, že o ťažkých témach hovoria mladí s takou gráciou a ľahkosťou. Tak hádam to s tou planétou nebude také zlé. Máme nádej,“ uviedla v spätnej väzbe riaditeľka SZŠ Nová Dubnica Jana Kramárová.

Konferencia sa páčila aj Ing. Anne Gondovej, pracovníčke pre environmentálnu výchovu Správy CHKO Poľana, ktorá ju zhodnotila slovami: "Počas tejto doby "koronovej" som sa zúčastnila viacerých on-line prednášok, webinárov, konferencií. No musím povedať, že táto OBJEKTívna ma zasiahla najviac. Či už preto, že ste ju super živo humorne a s nadhľadom moderovali, nemali ste časový sklz a všetko išlo ako po masle. Alebo práve kvôli vybranej téme, ktorá sa bytostne týka nás všetkých. V každom prípade, bolo to pre mňa v mnohých veciach inšpirujúce a podnetné." 

Záznam z konferencie

https://www.youtube.com/watch?v=kRq8n_bpvN0&t=4081s 

Projekt OBJEKTív 21: Mladí reportéri pre životné prostredie je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Priložené obrázky
Priebeh konferencie v niekoľkých obrazoch. Autorka: Mária Jánošíková
Konferencia OBJEKTívne21 priniesla radosť a energiu, typické pre program YRE
Konferencia OBJEKTívne21 priniesla radosť a energiu, typické pre program YRE