Komunitný akčný deň - ZŠ a MŠ Udiča

Mladí reportéri na 8. ročníku Ekojarmoku 2016 v Považskej Bystrici.
Komunitný akčný deň - ZŠ a MŠ Udiča
Dátum a miesto podujatia: 
21. + 22.4.2016
Zrealizované aktivity: 
- 21.4.2016 Ekojarmok v Považskej Bystrici – prezentácia MR LL + ZŠ na pešej zóne pred verejnosťou + žiakmi mestských škôl
- 22.4.2016 sála kultúrneho domu – výchovný koncert Buďme ľudia + KAD areál školy – ekoihrisko, protihluková stena zo stromov pred školou, ihriská a trávnaté plochy, kompostovisko, autobusová zastávka pri škole, potok pri škole;

Komunitný deň LL sme odštartovali účasťou na 8. ročníku Ekojarmoku na pešej zóne v Považskej Bystrici 21.4.2016 kde sme boli vyhlásení za absolutného víťaza Ekojarmoku spomedzi všetkých škôl za prezentáciu environmentálnej témy odpad, kampane Mladých reportérov pre životné prostredie Litter Less, celoročný celoškolský projekt Vtáčie sídlisko, rôzne postery, nástenky zo života Zelenej školy a celkovú estetickú úroveň infostánku. 

22.4.2016 za účasti hosťa Ing. Petríka vedúceho odboru starostlivosti o životné prostredie v Považskej Bystrici, žiakov, rodičov detí prezentujúcich výstupy z kampane Litter Less, vedenia školy, poslanca OZ , členov agentúry Amos z Banskej Bystrice, všetkých pedagógov a pracovníkov regionálnej TV Považie sme oceňovali,  vzdelávali sa, ale aj skrášľovali okolie školy po návrate zo sály kultúrneho domu. Žiaci prvého stupňa založili Vtáčie sídlisko. Starší žiaci upratovali školský areál, kompostovisko, autobusovú zastávku a potok pred školou, vysadili živý plot na ekoihrisku, kvety do záhonov a kvetináčov z paliet.

V tento deň sme si dali aj záväzok pre našu Zem a do školy takmer 70 % žiakov prišlo  peši, alebo na bicykli. Do konca mája pokračujeme v zbere ekopakov, prepáleného oleja a starého papiera, aby sme vyhlásili mená najusilovnejších žiakov v zberových aktivitách.

Mladí reportéri na 8. ročníku Ekojarmoku 2016 v Považskej Bystrici.
Infostánok ZŠ s MŠ Udiča a propagácia kampane LL.
Dajme veciam druhú šancu, alebo naše ekovýrobky.
Celoročný projekt "Vtáčie mesto" výroba vtáčik búdok na hniezdenie z odpadu a ich inštalácia na stromy pred školou.
Ceny pre našich mladých reportérov.
Školský dvor sme nielen upratovali, ale aj skrášľovali.
Čisto musí byť aj pred školou na autobusovej zastávke.
Ešte zopár sadeníc a živý plot bude na celom ekoihrisku.
Chlapci pozametali pristupovú cestu k altánku.
Už nám rozkvitli aj okrasné kvetináče.
Sme Zelená škola a tu sú výsledky našich zberových   aktivít za minulý školský rok: starého papiera sme spolu  nazbierali 6.461, ks, ekopakov 27.18  5 ks a prepáleného oleja 271,85 l. Uvídeme kto bude najlepší v zberoch v tomto  školskom roku. Samozrejme triedíme aj plasty a tieto vrecia boli odvezené na obecný zberný dvor.
Infostánok ZŠ s MŠ Udiča a propagácia kampane LL.
Dajme veciam druhú šancu, alebo naše ekovýrobky.
Celoročný projekt "Vtáčie mesto" výroba vtáčik búdok na hniezdenie z odpadu a ich inštalácia na stromy pred školou.
Ceny pre našich mladých reportérov.
Školský dvor sme nielen upratovali, ale aj skrášľovali.
Čisto musí byť aj pred školou na autobusovej zastávke.
Ešte zopár sadeníc a živý plot bude na celom ekoihrisku.
Chlapci pozametali pristupovú cestu k altánku.
Už nám rozkvitli aj okrasné kvetináče.
Sme Zelená škola a tu sú výsledky našich zberových   aktivít za minulý školský rok: starého papiera sme spolu  nazbierali 6.461, ks, ekopakov 27.18  5 ks a prepáleného oleja 271,85 l. Uvídeme kto bude najlepší v zberoch v tomto  školskom roku. Samozrejme triedíme aj plasty a tieto vrecia boli odvezené na obecný zberný dvor.