Komunitný akčný deň - ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď

V ankete o spotrebe sme zisťovali aj názor primátora mesta Sereď Ing. Martina Tomčányiho. Autor: Katka Plaštiaková
Komunitný akčný deň - ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď
Dátum a miesto podujatia: 
21. apríl 2016, ZŠ Fándlyho Sereď
Zrealizované aktivity: 
9,00 – 14,00 h Vedecký jarmok, jeden stánok venovaný Mladým reportérom pre životné prostredie
9,00 – 14,00 h Burza nepotrebných vecí

KAD sa zúčastnili žiaci, zamestnanci školy, rodičia a hostia v počte cca 500 osôb. Počas KAD sa predstavil stánok Mladých reportérov pre ŽP, v ktorom novinárky prezentovali svoju prácu počas roka.  Zverejnili aj svoje súťažné príspevky a pripravili si pre návštevníkov environmentálne aktivity, pri ktorých sa zamerali na triedenie odpadu a voľnočasové  námety na jeho využitie. Počas dňa realizovali aj anketu o spotrebe, ktorú vyhodnotili  a priebeh KAD fotografovali. V stánkoch jednotlivých predmetov boli aktivity, ktoré podporovali tému minimalizácie odpadu. 

 

Informácie o zapojení externých a sociálnych médií
V ankete o spotrebe sme zisťovali aj názor primátora mesta Sereď Ing. Martina Tomčányiho. Autor: Katka Plaštiaková
Mladé reportérky dokumentovali priebeh KAD. Autor: Janka Kramárová
V stánku Mladých reportérov boli k nahliadnutiu súťažné príspevky v kampali Litter Less. Autor: Lenka Ostrčilová
Mladé reportérky preverili zručnosti návštevníkov pri triedení odpadu. Autor: Katka Plaštiaková
Mladé reportérky dokumentovali priebeh KAD. Autor: Janka Kramárová
V stánku Mladých reportérov boli k nahliadnutiu súťažné príspevky v kampali Litter Less. Autor: Lenka Ostrčilová
Mladé reportérky preverili zručnosti návštevníkov pri triedení odpadu. Autor: Katka Plaštiaková