Komunitný akčný deň - ZŠ Ing. O. Kožucha Spišská Nová Ves

Budúci prváčikovia pozorne sledujú prezentáciu o odpade. Autor: Ivan Milan Dinga
Komunitný akčný deň - ZŠ Ing. O. Kožucha Spišská Nová Ves
Dátum a miesto podujatia: 
22.4.2017
Zrealizované aktivity: 
9:00 - 11:00 predstavenie programu Mladí reportéri pre životné prostredie - rodičia
9:00 - 11:00 prezentácia o odpade a triedenie odpadkov do farebných nádob na separovaný zber
9:00 - 11:00 hry na tému odpad s využitím interaktívnej tabule
9:00 - 11:00 vytváranie prírodných motívov z vrchnáčikov z pet fliaš a ukážky výrobkov z odpadového materiálu
9:00 - 11:00 sadenie kvetov

Komunitný akčný deň na Základnej škole Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi prebiehal 22.4.2017, počas Dňa otvorených dverí pre budúcich prvákov našej školy a ich rodičov.  Našim cieľom bolo priblížiť budúcim prváčikom, že neoddeliteľnou súčasťou našej školy je budovať pozitívny vzťah k prírode, a zároveň hravou formou predstaviť v súčasnosti najzávažnejší problém – odpad

Po úvodnom uvítaní sme oddelili deti a rodičov. Rodičom sme predstavili environmentálne programy MLADÍ REPORTÉRI PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE a ZELENÁ ŠKOLA, do ktorých je škola zapojená už niekoľko rokov. Víťazné práce a mnohé aktivity zaradené do vyučovacieho procesu počas celého školského roka odprezentovali naše najúspešnejšie reportérky.

Ďalší reportéri spolu s učiteľmi rozdelili deti do 4 družstiev, ktoré sprevádzali po jednotlivých stanovištiach. Na prvom ich čakala prezentácia o odpade a následná súťaž o správne vytriedené odpadky do farebných nádob na separovaný zber. Druhé stanovište bolo v znamení hier o odpade na interaktívnej tabuli.

Postupne sa presunuli na tretie, kde vytvárali rôzne prírodné motívy z vrchnáčikov z pet fliaš. Zároveň si mohli pozrieť ukážky výrobkov z odpadového materiálu, ktoré žiaci našej školy pravidelne pripravujú na burzy. Poslednou aktivitou bolo sadenie kvetov do kvetináčov zhotovených z jogurtových kelímkov. Na záver si každý žiak odniesol nielen darček pre mamku, ale aj eko balíček s prekvapením, za úspešné absolvovanie všetkých stanovíšť.

Už teraz môžeme povedať, že naši budúci prváci mali výborné vedomosti o separovaní, čo svedčí o kvalitnej príprave detí v materských školách. Veríme, že deti sa zabavili a tento prvý deň v škole bude začiatkom našej vzájomnej spolupráce na zveľaďovaní našej školy i nášho mesta, v oblasti životného prostredia.

Zároveň sa chceme poďakovať vedeniu školy a učiteľom, ktorí nám ochotne pomohli s prípravou a realizáciou celého akčného dňa. Veľká vďaka však patrí aj všetkým rodičom a deťom, ktorí neváhali a prišli napriek nepriaznivému počasiu. Pozvanie na našu akciu prijala aj regionálna televízia Reduta, ktorá o komunitnom akčnom dni vytvorila peknú reportáž.

Informácie o zapojení externých a sociálnych médií
Budúci prváčikovia pozorne sledujú prezentáciu o odpade. Autor: Ivan Milan Dinga
Žiaci overujú svoje vedomosti o separovaní. Autor: Ivan Milan Dinga
Jedna z hier na interaktívnej tabuli. Autor: Ivan Milan Dinga
Čaká nás veľká zábava s vrchnáčikmi z pet fliaš. Autor: Ivan Milan Dinga
Takéto prekvapenie pripravili prváčikovia pre mamky. Autor: Ivan Milan Dinga
Naše úspešné reportérky prezentujú dosiahnuté výsledky v kampani Litter Less. Autor: Ivan Milan Dinga
Žiaci overujú svoje vedomosti o separovaní. Autor: Ivan Milan Dinga
Jedna z hier na interaktívnej tabuli. Autor: Ivan Milan Dinga
Čaká nás veľká zábava s vrchnáčikmi z pet fliaš. Autor: Ivan Milan Dinga
Takéto prekvapenie pripravili prváčikovia pre mamky. Autor: Ivan Milan Dinga
Naše úspešné reportérky prezentujú dosiahnuté výsledky v kampani Litter Less. Autor: Ivan Milan Dinga