Komunitný akčný deň - ZŠ Dlhé Hony, Trenčín

Ruka prichytená pri čine. Autor: Matej Mikloš
Komunitný akčný deň - ZŠ Dlhé Hony, Trenčín
Dátum a miesto podujatia: 
22.4.2016 Trenčín
Zrealizované aktivity: 
8:15 - 10:30 Čistenie čiernych skládok v lesoparku Brezina
10:30 - 12:30 Separovanie odpadu na Mierovom námestí + informovanie verejnosti o projekte Mladí reportéri pre životné prostredie

Komunitný akčný deň 2016 priniesol opäť do našej školy aktivitu, ktorá žiakov veľmi bavila. Spojilo sa v nej odstraňovanie čiernych skládok so separovaním odpadu. Separovanie odpadu prebiehalo na verejnem mieste (námestie), čím sme chceli osloviť širšiu verejnosť mesta Trenčín. Ďalej sa žiakom darilo oslovovať okoloidúcich a informovať ich o projekte Mladí reportéri. Ľudia sa mohli zastaviť aj pri reportérskych fotografiách našich mladých reportérov, ktoré boli na námestí vystavené. Tento rok prijali na našu akciu pozvanie aj médiá, ktoré o našej akcii referovali a vytvorili viacero reportáží. Takisto aj Mladí reportéri z našej školy tvorili počas KAD fotografie a videá. Súčasťou KAD bola aj týždňová výstava reportážnych fotografií našich žiakov v priestoroch našej školy.

Informácie o zapojení externých a sociálnych médií
Ruka prichytená pri čine. Autor: Matej Mikloš
Mladí reportéri na Mierovom námestí v Trenčíne. Autor: Matej Mikloš
Mladí reportéri na Mierovom námestí v Trenčíne. Autor: Matej Mikloš