Komunitný akčný deň - Súkromná ZŠ Nová Dubnica

Deň venovaný našim stromom sa odohrával na Mierovom námestí v Novej Dubnici
Komunitný akčný deň - Súkromná ZŠ Nová Dubnica
Dátum a miesto podujatia: 
DEŇ VENOVANÝ NAŠIM STROMOM
Zrealizované aktivity: 
sadenie stromu
fotovýstava na námestí mesta
hry pre deti

Mladí reportéri z Novej Dubnice v spolupráci so Súkromnou základnou školou Nová Dubnica a DO Fénix zorganizovali pri príležitosti Dňa Zeme fotografickú výstavu a sadenie pamätného stromu s tematikou poškodenia životného prostredia rekonštrukciou tepelných rozvodov v meste Nová Dubnica.

Akcia, ktorú nazvali DEŇ VENOVANÝ NAŠIM STROMOM sa začal slávnostným výkopom pre nový strom v intraviláne Novej Dubnice. Pri strome bola umiestnená aj pamätná tabuľa príležitosti, pri ktorej bol zasadený.

Akčný deň pokračoval na hlavnom Mierovom námestí v Novej Dubnici  fotografickou výstavou umeleckých fotografií s tematikou poškodenia prírody. Súčasťou bola aj víťazná fotografia z dielne Mladých reportérov. Na námestí prebiehali aj aktivity pre najmenších, aj žiakov zo základných škôl. Zaujala najmä hra zameraná na vyhľadávanie a spoznávanie stromov typických pre naše mesto.

Mladým reportérom sa podarilo zabaviť deti ale najmä zvýšiť povedomie u obyvateľov mesta o životnom prostredí. Veríme, že viacero ľudí sa už teší na ďalšie podobné aktivity

Mediálne výstupy na www.mladireporteri.sk
Informácie o zapojení externých a sociálnych médií
Deň venovaný našim stromom sa odohrával na Mierovom námestí v Novej Dubnici
Fotovýstava na námestí v Novej Dubnici, autor: Dávid Prekop
Výstava sa stretla s veľkým obsahom, autor: Dávid Prekop
Pre najmenších boli pripravené hry, autor: Dávid Prekop
Účastníci hier získali pexeso s fotografimi stromov z námestia mesta Nová Dubnica, autor: Dávid Prekop
Mladí reportéri zasadili aj nový strom
Fotovýstava na námestí v Novej Dubnici, autor: Dávid Prekop
Výstava sa stretla s veľkým obsahom, autor: Dávid Prekop
Pre najmenších boli pripravené hry, autor: Dávid Prekop
Účastníci hier získali pexeso s fotografimi stromov z námestia mesta Nová Dubnica, autor: Dávid Prekop
Mladí reportéri zasadili aj nový strom