Komunitný akčný deň SOŠP - Bratislava

Komunitný akčný deň SOŠP - Bratislava
Dátum a miesto podujatia: 
28. apríl 2017
Zrealizované aktivity: 
Harmonogram Komunitného akčného dňa Termín konania: 28.4.2017 (piatok) Miesto konania: budova SO3 polygrafickej a jej areál Zodpovedný: Mgr. Jana Tkačiková, triedni učitelia Triedy: I. GMA I. GMB I. TMT II. GMA II. DMT III. GMA I. G II. G III. G Ponuka aktivít pre triednych: 1. Celoškolská súťaž o najkrajšiu nástenku s témou odpadu 2. Prednášky na témy: • Čo je odpad, zákony, kategorizácia odpadu • Papier- zaujímavosti, štatistiky, recyklácia • Plasty- zaujímavosti, štatistiky, recyklácia • Kovy- zaujímavosti, štatistiky, recyklácia • Biologický odpad- zaujímavosti, štatistiky, recyklácia • Ostatný neseparovaný odpad- zaujímavosti, štatistiky, recyklácia • Elektroodpad- zaujímavosti, štatistiky, recyklácia 3. Lavičky z europaliet - príprava 4. Premietanie filmov o ekologickej problematike 5. Úprava školy a jej areálu 6. Úprava tried 7. Tvorivé dielne

28. apríl 2017 bol dňom, ktorý SOŠP venovala témam odpadu, recyklácie a znečisťovania životného prostredia. 

Škola je posledná inštitúcia, kde sa môžeme slobodne postaviť komercii zoči-voči a dokázať, že to s recykláciou myslíme vážne a našim študentom sa to podarilo skvelo. V tvorivej dielni pod vedením  Mgr. art. Molnárovej a Mgr. Tkačikovej vytvorili recyklované umenie. Žiaci prvých ročníkov absolvovali ekofilm, prednášku a ekotest s Mgr. Jakúbkovou. Žiaci z I. GMB a II. GMT zasa ukázali praktické zručnosti, keď pod vedením starého otca žiaka Vidru zhotovili dve lavičky z europaliet, ktoré budú slúžiť študentom. Ostatní žiaci upratovali a dokončovali pútavé nástenky s témou znižovania odpadu.

Ekonástenky sú už vyhodnotené pedagógmi, ale jednotlivé triedy, ktoré sa do súťaže zapojili, môžu svoje skóre zvýšiť ešte o tri body vďaka hlasom z facebooku. 

Mediálne výstupy na www.mladireporteri.sk
Informácie o zapojení externých a sociálnych médií
Lavička vytvorená počas KAD, foto Marek Jakubec
foto Marek Jakubec
foto Marek Jakubec
foto Marek Jakubec
foto Marek Jakubec
foto Marek Jakubec
foto Marek Jakubec