Komunitný akčný deň SOŠP - Bratislava

Lavička vytvorená počas KAD, foto Marek Jakubec
Komunitný akčný deň SOŠP - Bratislava
Dátum a miesto podujatia: 
28. apríl 2017
Zrealizované aktivity: 
Harmonogram Komunitného akčného dňa Termín konania: 28.4.2017 (piatok) Miesto konania: budova SO3 polygrafickej a jej areál Zodpovedný: Mgr. Jana Tkačiková, triedni učitelia Triedy: I. GMA I. GMB I. TMT II. GMA II. DMT III. GMA I. G II. G III. G Ponuka aktivít pre triednych: 1. Celoškolská súťaž o najkrajšiu nástenku s témou odpadu 2. Prednášky na témy: • Čo je odpad, zákony, kategorizácia odpadu • Papier- zaujímavosti, štatistiky, recyklácia • Plasty- zaujímavosti, štatistiky, recyklácia • Kovy- zaujímavosti, štatistiky, recyklácia • Biologický odpad- zaujímavosti, štatistiky, recyklácia • Ostatný neseparovaný odpad- zaujímavosti, štatistiky, recyklácia • Elektroodpad- zaujímavosti, štatistiky, recyklácia 3. Lavičky z europaliet - príprava 4. Premietanie filmov o ekologickej problematike 5. Úprava školy a jej areálu 6. Úprava tried 7. Tvorivé dielne

28. apríl 2017 bol dňom, ktorý SOŠP venovala témam odpadu, recyklácie a znečisťovania životného prostredia. 

Škola je posledná inštitúcia, kde sa môžeme slobodne postaviť komercii zoči-voči a dokázať, že to s recykláciou myslíme vážne a našim študentom sa to podarilo skvelo. V tvorivej dielni pod vedením  Mgr. art. Molnárovej a Mgr. Tkačikovej vytvorili recyklované umenie. Žiaci prvých ročníkov absolvovali ekofilm, prednášku a ekotest s Mgr. Jakúbkovou. Žiaci z I. GMB a II. GMT zasa ukázali praktické zručnosti, keď pod vedením starého otca žiaka Vidru zhotovili dve lavičky z europaliet, ktoré budú slúžiť študentom. Ostatní žiaci upratovali a dokončovali pútavé nástenky s témou znižovania odpadu.

Ekonástenky sú už vyhodnotené pedagógmi, ale jednotlivé triedy, ktoré sa do súťaže zapojili, môžu svoje skóre zvýšiť ešte o tri body vďaka hlasom z facebooku. 

Mediálne výstupy na www.mladireporteri.sk
Informácie o zapojení externých a sociálnych médií
Lavička vytvorená počas KAD, foto Marek Jakubec
foto Marek Jakubec
foto Marek Jakubec
foto Marek Jakubec
foto Marek Jakubec
foto Marek Jakubec
foto Marek Jakubec
foto Marek Jakubec
foto Marek Jakubec
foto Marek Jakubec
foto Marek Jakubec
foto Marek Jakubec
foto Marek Jakubec