Komunitný akčný deň - SOŠ Pruské

Vieš separovať odpad ?
Komunitný akčný deň - SOŠ Pruské
Dátum a miesto podujatia: 
25 a. 27.5.2017
Zrealizované aktivity: 
Tajnička - poznáš našu planétu ?
Vieš separovať odpad ?
Pingpongová loptička na PET fľaši
Beh s pingpongovou loptičkou na lyžičke cez prekážky

Dňa 24.4. 2017 sa na SOŠ v Pruskom uskutočnila   akcia „Mladí reportéri - KAD“ (Komunitný akčný deň.) Aktivity, ktoré prebehli v areáli školy boli  venované  ochrane  prírody. Súťaží sa celkovo  zúčastnilo 71 žiakov zo základných škôl.

Mediálne výstupy na www.mladireporteri.sk
Vieš separovať odpad ?
Tajnička-Poznáš našu planétu
Pingpongová loptička na PET fľaši
Beh s pingpongovou loptičkou na lyžičke cez prekážky.
Tajnička-Poznáš našu planétu
Tajnička-Poznáš našu planétu
Vieš separovať odpad ?
Beh s pingpongovou loptičkou na lyžičke cez prekážky.
Tajnička-Poznáš našu planétu
Pingpongová loptička na PET fľaši
Beh s pingpongovou loptičkou na lyžičke cez prekážky.
Tajnička-Poznáš našu planétu
Tajnička-Poznáš našu planétu
Vieš separovať odpad ?
Beh s pingpongovou loptičkou na lyžičke cez prekážky.