Komunitný akčný deň - SOŠ Pruské

Maľovanie obrazu Dňa Zeme
Komunitný akčný deň - SOŠ Pruské
Dátum a miesto podujatia: 
21.04.2016 Stredná odborná škola Pruské
Zrealizované aktivity: 
Poznávanie liečivých rastlín
Prednáška na tému: Deň s odpadom
Výrova štiepky štiepokovačom
Tvorivé dielne – výroba aranžmánu
Krása odpadu – výroba ekomodelov
Súťaž vajíčko
Súťaž pinpongová loptička

Komunitné  akčné dni  (KAD) v Strednej odbornej škole  Pruské v šk. roku 2015/2016

 

KAD sa uskutočnilo  v dvoch termínoch 19.4.2016 za účasti žiakov a pedagógov školy a 21.4.2016. V uvedený deň  súbežne prebiehala i akcia „DEŇ ZEME“

Akcie KAD sa zúčastnili triedy:  1A, 1M, 2A, 2C, 3A       v počte 50 žiakov.

19.4.2016  prebiehala v čase od 8.00hod do 13.30hod úprava areálu školy

21.4.2016  prebiehal DEŇ ZEME a KAD súčasne.

Postup príprav:

1.       Vypracovala sa pozvánky na KAD pre ZŠ

 

Verejné vyhlásenie pozvánky v školskom rozhlase SOŠ a ZŠ Pruské a v obecnom rozhlase:

Vážení spoluobčania, milí žiaci. SOŠ organizuje zber papiera 21.4.2016. V dňoch 20.4.2016 – 22.4.2016 bude vyhradený priestor a pristavený kontajner pred SOŠ, kde v čase od 7,30hod do 14,00hod budete môcť odovzdať papier do zberu. Súťaž bude v kategóriách: ZŠ (trieda), SOŠ (trieda), občania obce Pruské. Najlepší z každej kategórie budú odmenení.

2.       Súťaž v troch vekových kategóriách (12-15 rokov, 16-18 rokov) v poznávaní liečivých rastlín. Najlepší z každej kategórie boli odmenení.

3.       Prednáška pre žiakov na tému: „DEŇ S ODPADOM“ určené pre žiakov ZŠ a SOŠ dňa 21.4.2016 sa konala v čase od 9.15. do 10.15hod.

4.       Žiaci SOŠ vyrobili z dreveného odpadu štiepku štiepkovačom a skrášlili tak okolie školy. Občanov obce poučili o likvidácii a separácii odpadu.

 

5.       Žiaci ZŠ spolu so žiakmi SOŠ odboru viazač aranžér v akcii „Tvorivé dielne“ vyrobili aranžmán z odpadu dňa 21.4.2016 v čase od 10.00 do 11.00 hod. Najlepší aranžmán z odpadu bul odmenený.

6.       Módna prehliadka ekomodelov na tému: „Krása odpadu“. Žiaci navrhovali ekomodely za pomoci starších žiakov našej školy.

7.       Súťaž Vajíčko – pri krbe

8.       Súťaž pinpongová loptička – pri krbe

Aktivity 7 a 8 prebiehali aj za propagácie projektu Mladý reportéri – LITTER LESS. Menované súťaže boli pre mladších žiakov najzaujímavejšou atrakciou a aktivitou zároveň

Maľovanie obrazu Dňa Zeme
vyrobené ekomodely
odmena - výroba plagátu
Pinpongová loptička a vajíčko
Prednáška o ekomodeloch
Výroba aranžmánu
vyrobené ekomodely
odmena - výroba plagátu
Pinpongová loptička a vajíčko
Prednáška o ekomodeloch
Výroba aranžmánu