Komunitný akčný deň - SOŠ Polygrafická Bratislava

prezentácia o triedení odpadu
Komunitný akčný deň - SOŠ Polygrafická Bratislava
Dátum a miesto podujatia: 
29. apríl SOŠP Bratislava
Zrealizované aktivity: 
(10:00 - 11:00) prezentácia o triedení odpadu /prednáška účastníkov seminárov Little Less (učebňa č. 109) pre žiakov 1. ročníka
(11:00 - 14:00) súťaž o najoriginálnejšiu nástenku s témou triedenia odpadu
(11:00 - 14:00) tvorivé dielne- výroba predmetov zo starých kníh (rámiky na fotografie, záložky do kníh, kvetináče...)
(11:00 - 14:00) vedomostná súťaž- z každej triedy 3-členné družstvo, otázky zo všetkých predmetov, ale s témou odpadu a ekológie
(11:00 - 14:00) umiestnenie kontajnera na triedenie plastu na 1. poschodie a posteru o tom, aký odpad sa môže do koša hádzať- triedni učitelia svojich žiakov poučia aj na triednickej hodine
(14:00 - 15:00) vyhodnotenie súťaží

Komunitný akčný deň

29. apríl bol dňom, ktorý sme venovali téme odpadu. Vypuklo to po 3. hodine a všetky aktivity boli smerované na minimalizovanie a využitie odpadu.

Bojovalo sa na všetkých frontoch a všetkými prostriedkami. Žiaci III. GMM použili najmä svoje svaly a chuť do práce. Čakali ich totiž kopy starých a nepotrebných vecí, ktoré bolo treba naložiť do kontajnera, aby mohli byť následne vyvezené na skládku.

Inak to bolo s Mladým reportérom Filipom Polákom, ktorého úlohou bolo oboznámiť žiakov 1. ročníka s medzinárodným projektom Mladí reportéri za životné prostredie, ktorého sa už druhý rok úspešne zúčastňujeme. No nielen to. Pripravil si prezentáciu a vysvetlil spolužiakom, ako to funguje v Banskej Štiavnici pri triedení odpadu. Je to úmorná práca pretriediť a uskladniť tony vyhodených vecí, ale odmenou sú často užitočné a pekné recyklované výrobky. Žiaci boli upozornení na to, že na každom poschodí sa nachádza kontajner určený na triedenie plastov a že ho treba využívať.

Následne jednotlivé triedy bojovali vo vedomostnej súťaži o odpade, kde dávali dohromady hlavy trojčlenné skupinky, ale aj pri výrobe úžitkových predmetov v tvorivej dielni či pri vytváraní originálnych násteniek. Všetci si počínali veľmi dobre, preto bolo ťažké rozhodnúť, kto je v danej disciplíne najlepší. Napokon, nie je vždy dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa a mnohí si to naozaj užili.

Porota sa rozhodla vytvorené práce zverejniť na Facebooku SOŠP a dať všetkým žiakom možnosť zahlasovať o naj výtvor.

Deň skončil a my pevne veríme, že na minimalizovanie a recyklovanie vecí, ktoré končia v kontajneroch, budeme myslieť počas celého roka.

Mediálne výstupy na www.mladireporteri.sk
prezentácia  o triedení odpadu
prezentácia  o triedení odpadu
vedomostná súťaž
vedomostná súťaž
tvorivé dielne- výroba predmetov zo starých kníh
tvorivé dielne- výroba predmetov zo starých kníh
tvorivé dielne- výroba predmetov zo starých kníh
súťažná práca - obal na telefón
súťažná práca- klobúk
súťažná práca - čajník
nástenka
nástenka
nástenka
nástenka
nástenka
prezentácia  o triedení odpadu
vedomostná súťaž
vedomostná súťaž
tvorivé dielne- výroba predmetov zo starých kníh
tvorivé dielne- výroba predmetov zo starých kníh
tvorivé dielne- výroba predmetov zo starých kníh
súťažná práca - obal na telefón
súťažná práca- klobúk
súťažná práca - čajník
nástenka
nástenka
nástenka
nástenka
nástenka