Komunitný akčný deň Litter Less na ZŠ s MŠ Udiča

účastníci DK v sále kultúrneho domu - Mgr. Cimeráková
Komunitný akčný deň Litter Less na ZŠ s MŠ Udiča
Dátum a miesto podujatia: 
21.4.2017, kultúrny dom v obci Udiča + ZŠ s MŠ Udiča
Zrealizované aktivity: 
 KD Litter Less ,21.4.2017, kultúrny dom v obci Udiča, 
 Deň Zeme, 21.4.2017, ZŠ s MŠ Udiča, 
 9. ročník Ekojarmoku, 18.5.2017, mesto Považská Bystrica.

Všetky žiacke výstupy v rámci súťaže Mladých reportérov odprezentovala ZŠ Udiča v rámci komunitného dňa 21. 4. 2017 v sále Kultúrneho domu v Udiči, za účasti celej školy, rodičov a starostu obce Udiča, pána Chochlíka. Autorov sme odmenili vecnými cenami v rámci finančnej dotácie z projektu. Druhú časť príspevku sme použili  na nákup profesionálnej kamery, za finančnej spoluúčasti školy. Kameru budeme využívať v rámci projektov i vyučovania.

KD sme prepojili aj s oslavou Dňa Zeme. V rámci terénneho vyučovania sme si spoločne pozreli vystúpenie sokoliarov s odborným výkladom o spôsobe života , rozmnožovania a lovu potravy dravcov vo voľnej prírode.  Spestrením bolo vystúpenie koňov a ukážky vábenia. Potom mladší žiaci absolvovali praktickú časť lesnej pedagogiky s pracovníkmi ŠL – odštepný závod Považská Bystrica. Starší žiaci upravovali okolie školy a vyrábali dekorácie z odpadu na 9. ročník Ekojarmoku.

Triedy zapojené do kampane LL mali praktický workshop s kameramanom. Priebežné rovesnícke vzdelávanie počas kampane sme obohatili o rozbor jednotlivých žiackych dielok, kde autori dostali množstvo odporúčaní a dobrých rád od profesionála, ako sa vyvarovať chýb pri výrobe videí. Určite ich zúročíme v ďalšom ročníku kampane Litter Less, ak budeme jeho súčasťou. V tento deň sme si dali aj záväzok pre našu Zem  - budeme pokračovať v triedení odpadu v škole a doma zbieraním prepáleného oleja a starého papiera.

Priebeh KAD i celej kampane LL sme odprezentovali pred verejnosťou a odbornou porotou aj na 9. ročníku Ekojarmoku, ktorý sa konal pre nepriazeň počasia až 18.5.2017 pri fontáne v Považskej Bystrici.

Tejto cyklickej súťaže sa zúčastnilo 14 družstiev z 12 základných škôl celého považskobystrického okresu. Porota si vypočula naše  závery z terénneho pozorovania a pozrela si postery dokazujúce aktuálnu situáciu v rámci minimalizácie odpadu v obci Udiča, o našich  úspechoch v celoslovenskom projekte Envitalent a o projekte Environmentálni experti, ktorému predchádzal zážitkový pobyt v Záježovej. Náš infostánok bol doplnený výrobkami v duchu hesla „Dajme veciam druhú šancu“. Aj tento  rok sa usilovná práca nás všetkých vyplatila a tretíkrát po sebe sme sa stali  víťazmi Ekojarmoku a do školy sme si odniesli Pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Mediálne výstupy na www.mladireporteri.sk
Informácie o zapojení externých a sociálnych médií
účastníci DK v sále kultúrneho domu - Mgr. Cimeráková
oceňovanie najúspešnejších autorov - Mgr. Cimeráková
oceňovanie najúspešnejších autorov - Mgr. Cimeráková