Komunitný akčný deň - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

prednáška k ochrane vtáctva na Slovensku/ Dominika Pusztaiová
Komunitný akčný deň - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
Dátum a miesto podujatia: 
22. 4. 2016 Centrum SZOPK (Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny) Prievidza
Zrealizované aktivity: 
Malí odvážni hrdinovia sa postavili z oči voči drakovi Bordelákovi, ktorý rád odhadzoval odpadky po celom areáli SZOPK.
Vychádzka do parku Skotňa, ktorej cieľom bolo spoznať svoje najbližšie okolie a prácu aktivistov, ktorí sa starajú o čistotu a využitie tohto parku.
Sledovanie filmu o deťoch pracujúcich v textilných podnikoch v Indii a o znečisťovaní životného prostredia týmito závodmi.

Časový harmonogram aktivít:

8:00 - príchod dobrovoľníkov 
9:00 - príchod detí a ich rozdelenie.
do 9:20 - vysvetlenie deja / rozprávky
do 9:55 - Prvá skupina skončí prezentáciu a môžu sa občerstviť (15 minút). Druhá skupina skončí so stanovišťami, dostanú odmeny, vymenia sa s prvou skupinou a taktiež sa môžu pred prezentáciou občerstviť. 
do 10:10 - druhej skupine sa vysvetlí dej. 
do 11:00 - dokončia sa stanoviská a ocenia sa deti 
rezerva: 30 minút

Čas na každé stanovisko: cca 12,5 minúty 
Dokopy na každú skupinu: cca 50 minút + občerstvenie 
Prezentácia: cca 35 minút 

 

V piatok 22. apríla sa areál SZOPK (Slovenský  zväz ochrancov prírody a krajiny) na pár hodín zmenil na bojisko kráľov, kráľovien a rytierov materskej škôlky Mišíka z Prievidze. Malí odvážni hrdinovia sa postavili z oči voči drakovi Bordelákovi, ktorý rád odhadzoval odpadky po celom areáli SZOPK.

V rámci boja sa deti naučili ako triediť odpad a neznečisťovať našu Zem za pomoci šikovných dobrovoľníkov zo SZOPK a gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi. Na začiatku im člen SZOPK, Marek Měrka, krátko povedal niečo o zvieratkách, najmä vtáčikoch. Deti mali možnosť vidieť a držať napodobeniny vajíčok rôznych vtákov, čo upútalo nejedno zvedavé oko.  Ďalej mali možnosť osviežiť sa pred bojom. Pomocou odšťavovača si ľahko mohli sami odšťaviť sladkú šťavu z pomarančov. Aj keď trochu náročnejšie, ale stálo to za to. Zalizovali sa až za ušami. No nemali na to veľa času, bolo treba bojovať,  čeliť drakovi Bordelákovi. Deti sa rozpŕchli po stanovištiach a ostali v rukách dobrovoľníkov z GVBN, ktorý sa niekoľko hodín venovali ich zvedavým otázkam. Rozprávali sa s nimi o tom, že odpadky patria do koša a nie na zem, naučili ich triediť odpad do kontajnerov rôznych farieb, na čo je dobrý kompost a čo tam patrí. Plnili rôzne hlavolamy a smutné neostali ani šikovné ruky, ktoré si mohli vyrobiť vlastný náramok SZOPK z korálok. Deti boli nielen  múdre, ale aj šikovné a podarilo sa im naučiť Bordeláka byť dobrým a slušným drakom. Za to dostali odmeny, ale najväčším darom pre dobrovoľníkov boli ich rozžiarené oči a široké úsmevy na ich tvári.
 

Celé KAD prebehlo podľa navrhnutého scenára a správa sa nachádza aj na našej školskej stránke.

Informácie o zapojení externých a sociálnych médií
prednáška k ochrane vtáctva na Slovensku/ Dominika Pusztaiová
čerstvá pomarančová šťava nás osvieži pred bojom s drakom Bordelákom
boj s drakom Bordelákom sa začal
učíme sa triediť odpad
čerstvá pomarančová šťava nás osvieži pred bojom s drakom Bordelákom
boj s drakom Bordelákom sa začal
učíme sa triediť odpad