Komunitný akčný deň - Gymnázium Spišská Nová Ves

Stavba hmyzieho hotela. Autor: Jakub Greš
Komunitný akčný deň - Gymnázium Spišská Nová Ves
Dátum a miesto podujatia: 
26.4. 2017 Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Zrealizované aktivity: 
9.00 - 12.00 Predstavenie programu Litter Less a Mladých reportérov, praktická separácia odpadu
9.00 - 12.00 Príbeh plechovky a tvorivá dielňa
9.00 - 12.00 Zdravá strava a pohyb
9.00 - 12.00 Výroba hmyzieho hotela
9.00 - 12.00 Tvorba obrazu z odpadového materiálu

Mladí reportéri nášho gymnázia zorganizovali svoj prvý Komunitný akčný deň 26. 4. 2017. Zamerali  sa na tých najmladších - deti materských skôl a prvého stupňa ZŠ. Pozvanie prijali detičky z troch materských a troch základných škôl, ktoré si na pripravených stanovištiach vypočuli informácie o Mladých reportéroch pre životné prostredie, prakticky si vyskúšali, či vedia správne triediť odpad, stretli sa s plechovkou a vypočuli si jej príbeh, pomohli pri stavbe hmyzieho hotela, vyrobili si s použitých nápojových plechoviek spomienkový predmet . Deti sa dozvedeli nielen informácie týkajúce sa zdravia životného prostredia. Rozprávalo sa i o tom, ako sa starať o zdravie svojho tela. Vrámci zdravej výživy ochutnali výbornú čerstvú jablkovú šťavu.

Časť študentov sa venovala pozvaným hosťom a iní školskému dvoru. Ten očistili od umelého i biologického odpadu. Ďalšia skupina vytvárala s použitých jogurtových viečok umelecké dielo - vznikol pekný obraz ryby plávajúcej medzi koralmi . Skrášli interiér našej školy.

Celý deň bol mapovaný fotograficky aj pomocou akčnej kamery, ktorá bola na tento účel zakúpená. Naše pozvanie prijala aj regionálna TV Reduta. Priamo pre ňu urobili svoju reportáž naši Mladí reportéri.

Všetci prežili super aprílový akčný deň, na ktorý majú pekné spomienky.

Informácie o zapojení externých a sociálnych médií
Stavba hmyzieho hotela. Autor: Jakub Greš
Ochutnávka biošťavy. Autor: Jakub Greš
Chuť ovocia. Autor: Jakub Greš
Mladí reportéri a separácia odpadu. Autor: Jakub Greš
Hor sa do práce. Autor: Jakub Greš
Čo s odpadom? Autor: Jakub Greš
Výroba plechovkových pomarančíkov. Autor: Jakub Greš
Pomoc pri vypĺňaní hmyzieho hotela. Autor: Tatiana Molitorisová
Aluryba. Autor: Tatiana Molitorisová
Ochutnávka biošťavy. Autor: Jakub Greš
Chuť ovocia. Autor: Jakub Greš
Mladí reportéri a separácia odpadu. Autor: Jakub Greš
Hor sa do práce. Autor: Jakub Greš
Čo s odpadom? Autor: Jakub Greš
Výroba plechovkových pomarančíkov. Autor: Jakub Greš
Pomoc pri vypĺňaní hmyzieho hotela. Autor: Tatiana Molitorisová
Aluryba. Autor: Tatiana Molitorisová