Komunitný akčný deň - Gymnázium Dubnica nad Váhom

Mladí reportéri sú pripravení
Komunitný akčný deň - Gymnázium Dubnica nad Váhom
Dátum a miesto podujatia: 
21.4.2016 Gymnázium, Dubnica nad Váhom
Zrealizované aktivity: 
Čistenie okolia školy
Čistenie verejných priestorov
Infostánok Recy - veci
Výstava prác Mladí reportéri
Burza kvetov, burza kníh - voľná knižnica
Stavanie zeleného bunkra
Beseda Ochrana zelene a prírody - vedúca Zelenej školy M. Piláriková

Komunitný akčný Deň Zelenej školy

Dňa  21.4.2016 sa v areáli Gymnázia v Dubnici nad Váhom uskutočnilo podujatie   Komunitný akčný deň Mladých reportérov a Deň Zelenej školy. Už z názvu je jasné, že išlo veľkú environmentálnu aktivitu a bola naozaj veľká - zúčastnili sa žiaci od najmladších po najstarších.

Mali za úlohu skrášliť a upratať okolie školy, informovať dubnickú komunitu o tom, ako správne triediť a minimalizovať odpad, pre študentov, ale i pre verejnosť bola pripravená Burza kvetov, vyčistili sme park i verejné priestory v okolí štadiónu.   

Boli sme rozdelení na skupiny, ktoré mali na starosti rôzne ekologické aktivity, ktoré súviseli i so skrášľovaním okolia našej školy: hrabanie trávy a lístia, zbieranie odpadkov, prezentovanie rôznych veci vyrobených z odpadu v infostánku Recy-veci, pripravili sme výstavu prác Mladých reportérov (môžete si ju stále pozrieť v priestoroch školy), výstavba zeleného bunkra na školskom dvore, príprava kompostoviska, starý zničený plot sme ošmirgľovali a pomaľovali rôznymi farbami, vysádzali sme nové  bylinky do bylinkovej špirály. Pôvodne ohlásená beseda s členmi Greenpeace sa zmenila na besedu s vedúcou Zelenej školy Mirkou Pilárikovou, ktorá veľmi zaujímavo hovorila o dianí v prírode a vplyve človeka na prírodné prostredie.

Našim ťažko pracujúcim žiakom sme ako občerstvenie pripravili chlebíčky z domáceho masla, syrov (z domácej farmy Faktorovcov – rodičov nášho terciána), ktoré boli posypané bylinkami z našej bylinkovej špirály. Tento deň bol veľmi únavný, ale aj inšpirujúci zároveň. Čo je ľahšie? Učiť sa alebo pracovať?

Všetko dianie zachytili Mladí reportéri a Dubnická internetová TV, fotografie budú zverejnené v školských TV v priestoroch školy a filmová reportáž na internete.

Najdôležitejšie však bolo, že sme sa naučili vážiť si prírodu, sadiť bylinky a aj malé stromčeky, poniektorí sa naučili držať lopatu a krompáč. Tento deň bol vedený žiakmi z Kolégia  Zelenej školy a poďakovanie za spoluprácu patrí tiež Odboru životného prostredia MSÚ, bývalým učiteľom školy, rodičom, Záhradkárskemu centru u Lukáčov a všetkým, ktorí sa zapojili do nášho „zeleného“ dňa.

              Matúš Litvín a Klaudia Galková z triedy tercia, Gymnázium Dubnica n.V.

Informácie o zapojení externých a sociálnych médií
Mladí reportéri sú pripravení
Rozhovor s vedúcim Kolégia Zelenej školy Samom Šlesarom
Čistenie okolia školy
Mladí reportéri v slnečných lúčoch
Infostánok Recy - veci
Čistenie parku
Inštalácia prác Mladých reportérov
Čistenie plota je tiež zdokumentované
Hlavní organizátori
Toto všetko sa dialo...
Rozhovor s vedúcim Kolégia Zelenej školy Samom Šlesarom
Čistenie okolia školy
Mladí reportéri v slnečných lúčoch
Infostánok Recy - veci
Čistenie parku
Inštalácia prác Mladých reportérov
Čistenie plota je tiež zdokumentované
Hlavní organizátori
Toto všetko sa dialo...