Správy o komunitnom akčnom dni

Komunitný akčný deň - Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom

KAD bol zameraný na kategóriu mladších žiakov gymnázia. Cieľom bolo oboznámiť ich s programom, aby sa v budúcnosti stali nástupcami teraj...

Komunitný akčný deň - ZŠ Jána Palárika, Majcichov

Cieľ: poukázať a vysvetliť, že menej odpadu je viac pre prírodu. Zoznam uskutočnených aktivít, resp. stanovíšť:   STANOVIŠTIA:

Komunitný akčný deň - Súkromná ZŠ Nová Dubnica

Mladí reportéri z Novej Dubnice v spolupráci so Súkromnou základnou školou Nová Dubnica a DO Fénix zorganizovali pri prí...

Komunitný akčný deň - ZŠ a MŠ Udiča

Komunitný deň LL sme odštartovali účasťou na 8.

Komunitný akčný deň - SOŠ Pruské

Komunitné  akčné dni  (KAD) v Strednej odbornej škole  Pruské v šk. roku 2015/2016   KAD sa uskutočnilo  v dvoch termínoch...

Komunitný akčný deň - ZŠ Dlhé Hony, Trenčín

Komunitný akčný deň 2016 priniesol opäť do našej školy aktivitu, ktorá žiakov veľmi bavila. Spojilo sa v nej odstraňovanie čiernych skládok so separovan...

Komunitný akčný deň - SOŠ Polygrafická Bratislava

Komunitný akčný deň 29. apríl bol dňom, ktorý sme venovali téme odpadu. Vypuklo to po 3. hodine a všetky aktivity boli smerované na minimalizovanie...

Komunitný akčný deň - ZŠ Mládežnícka, Púchov

Mladí reportéri na ZŠ Mládežnícka Ľudia produkujú veľké množstvo odpadu. Len v meste Púchov sa ho ročne vyprodukuje cca 6000 ton. To v...

Komunitný akčný deň - Gymnázium Dubnica nad Váhom

Komunitný akčný Deň Zelenej školy Dňa  21.4.2016 sa v areáli Gymnázia v Dubnici nad Váhom uskutočnilo podujatie   Komunitný...

Komunitný akčný deň - ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď

KAD sa zúčastnili žiaci, zamestnanci školy, rodičia a hostia v počte cca 500 osôb. Počas KAD sa predstavil stánok Mladých reportérov pre ŽP, v ...