Jarné slávnosti - KAD Družstevná pri Hornáde

Stavba hotela pre hmyz
Jarné slávnosti - KAD Družstevná pri Hornáde
Dátum a miesto podujatia: 
9.5.2017 Družstevná pri Hornáde, Základná škola
Zrealizované aktivity: 
putovná výstava o odpadoch
zber odpadkov v obci
tvorivé dielne s použitím recyklovaných materiálov
stavba hotelov pre hmyz
beh ,,Mama, oco, nefajči!"
súťaže a hry
čajovňa
biopredajňa
vystúpenie žiakov školy

Prínos podujatia pre miestnu komunitu bol podľa nás veľký a viditeľný. Podarilo sa nám upratať obec, zbaviť široké okolie odpadu, upozorniť na skládky odpadov a dokonca bola odhalená aj nebezpečná skládka.

V areáli školy prebiehali aktivity priebežne. Najprv akciu otvorila naša pani riaditeľka a dala priestor šikovným tanečníkom z našej školy, ktorým sa podarilo rozprúdiť atmosféru a správne všetkcýh navnadiť k aktivite. Potom sa mohli návštevníci voľne pohybovať po areáli školy ale aj vo vnútri. Na každom rohu ich čakalo niečo zaujímavé. Mohli sa zapojiť do tvorivých dielní, zasúťažiť si, zahrať sa, stavať hmyzie hotely, oddýchnuť si v čajovni, ochutnať zdravé dobroty...

Ale čo je hlavné, mohli sa toho mnoho dozvedieť o odpadoch, o ich správnom triedení a možných negatívnych dôsledkoch na životné prostredie. S touto kampaňou pomáhali aj naši mladí reportéri. Účastníci, ktorí mali ešte dosť energie si mohli zabehnúť beh na podporu zdravého životného štýlu - kto to zvládol, zalúžil si chrumkavé jablko a šálku čaju.

Napriek tomu, že v tento deň pomerne fúkalo, takže podmienky neboli najideálnejšie, sme radi, že sa nám podarilo prilákať rodičov a ľudí z obce. Mladí reportéri mali oči na stopkách a pozorne fotili a všímali si reakcie ľudí. Média sa akcie nezúčastnili, a nakoniec ani náš pán starosta. hoci pozvanie na Komunitný akčný deň prijal.

Stavba hotela pre hmyz
Na školskom dvore to žije
Odpad - problém! Pre niekoho však zdroj inšpirácie
Beh pre zdravie
Na školskom dvore to žije
Odpad - problém! Pre niekoho však zdroj inšpirácie
Beh pre zdravie