Hlucháň "toká" o pomoc

Slovenský raj - domov hlucháňa. Autor: Adriána Henčeková
Tetrov hlucháň. Zdroj: www.pixabay.com

Slovenský raj - domov hlucháňa. Autor: Adriána Henčeková

Vedeli ste, že počet jedincov tetrova hlucháňa na Slovensku klesá? Za posledných 20 rokov sa jeho výskyt v Národnom parku Slovenský raj rapídne znížil.

Potvrdený výskyt tetrova hlucháňa v Slovenskom raji a okolí je len na piatich miestach. „V národnom parku máme 7 sliepok a 3 kohúty na prednej holi, nad Dobšinou v inej lokalite sú dve sliepky a dva kohúty. Ďalších exemplárov v iných častiach je asi dvadsať,“ hovorí ochranár a pracovník environmentálnej výchovy Správy Národného parku Slovenský raj František Divok. Za posledných 20 rokov sa počet jedincov rapídne zmenšil a momentálne predstavuje len jednu pätinu pôvodného počtu.“

Prirodzeným teritóriom hlucháňa sú staré lesy a rúbaniská, kde má nerušené prostredie. Vplyvom činnosti človeka sa však strácajú  biotopy vhodné pre jeho život. „Podarilo sa nám vyjednať dve lokality s vlastníkmi lesov, aby sa tam staré porasty, dôležité pre hlucháňa, zachovali a aby sa tam nerúbalo,“ hovorí Divok. Na ostatných lokalitách sa ochranári snažia o zákaz ťažby.

Ďalším problémom je, že turisti vyzbierajú lesné plody, ktoré sú pre hlucháňa potravou. Môžu tým zapríčiniť úmrtia slabších jedincov v krutých zimných podmienkach.

„Hlucháň hniezdi na zemi a sliepka sa snaží do poslednej chvíle chrániť vajcia. Ak je tam veľa robotníkov alebo väčší pohyb turistov, sliepka ujde, vajcia zachladnú a mladé sa neliahnu,“ konštatuje Divok.

Tetrov hlucháň bol v minulosti lovený na preparáty, trofeje a mäso, ale i naďalej ostal poľovným druhom. Podľa ochranára Divoka jedincov ubudlo natoľko, že sami poľovníci ho už nelovia, pretože vedia, že populácia má minimálne šance na prežitie.

Na zlepšenie súčasného stavu Ministerstvo životného prostredia v spolupráci s občianskym združením Prales v apríli 2018 schválilo Program záchrany tetrova hlucháňa na roky 2018-2022. Až po uplynutí tohto obdobia budeme môcť konštatovať, či došlo k nárastu jeho populácie.

 

Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková, Eliška Bohunická
Vek autora/autorov: 
19 rokov, 17 rokov