Fotoreportáž: Najčistejšia rómska obec

Obyvatelia sa v rámci aktivačných prác zapájajú do budovania nového, obecného centra.
Odpad sa z obce približne každé dva týždne odváža. Veľkoobjemové kontajnery, ktoré sú po celej obci, sú však aj tak často preplnené.
Aj priamo v osade sa nachádzajú potraviny.
Deti reagovali na fotoaparát hanblivo, ale o reportérov javili veľký záujem.
Táto žena odchádza od potoka po tom, čo doňho vyliala odpadovú vodu. Na podobných znečisťovateľov väčšina občanov reaguje negatívne. Ako sami vravia, platia si kontajnery, a tak nemá význam vyhadzovať odpad do potoka.
Kto chce rúbať drevo v lese, musí si na obecnom úrade vybaviť povolenku.
Jediná vypálená lúka sa nachádza priamo nad obcou. Podľa slov starostu sa im tohto roku podarilo obmedziť vypaľovanie na minimum.
Rómske dievčatá vracajúce sa zo školy. V obci je základná škola pre pre prvý až štvrtý ročník. Vyššie triedy musia deti navštevovať na základných školách v Toporci, Spišskej Belej alebo Podolínci.
Vložil/a adam.cizik dňa 30.03.2012

Tri štvrtiny obyvateľov obce Ihľany tvorí rómske etnikum, a tak sa naše očakávania dosť podobali tomu, čo nám denne predostierajú médiá. Avšak návšteva obce, diskusia so starostom a hlavne prehliadka a rozhovory s obyvateľstvom zmenili náš názor na situáciu v obci. Na jej prístup k životnému prostrediu i na nakladanie s odpadom.

Autori: Adam Čížik, Lenka Hencelová, Stanislava Chlebová, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok

Prečítajte si aj ďalšie články z exkurzie do Ihlian:

Obec si Rómovia čistia sami

Anketa: Ako sa v Ihľanoch nakladá s odpadom?

Starosta Ihlian: Výchova ľudí je prvoradá

Chceme patriť medzi lepších?


Obyvatelia sa v rámci aktivačných prác zapájajú do budovania nového, obecného centra.


Odpad sa z obce približne každé dva týždne odváža. Veľkoobjemové kontajnery, ktoré sú po celej obci, sú však aj tak často preplnené.


Aj priamo v osade sa nachádzajú potraviny.


Deti reagovali na fotoaparát hanblivo, ale o reportérov javili veľký záujem.


Táto žena odchádza od potoka po tom, čo doňho vyliala odpadovú vodu. Na podobných znečisťovateľov väčšina občanov reaguje negatívne. Ako sami vravia, platia si kontajnery, a tak nemá význam vyhadzovať odpad do potoka.


Kto chce rúbať drevo v lese, musí si na obecnom úrade vybaviť povolenku.


Jediná vypálená lúka sa nachádza priamo nad obcou. Podľa slov starostu sa im tohto roku podarilo obmedziť vypaľovanie na minimum.


Rómske dievčatá vracajúce sa zo školy. V obci je základná škola pre pre prvý až štvrtý ročník. Vyššie triedy musia deti navštevovať na základných školách v Toporci, Spišskej Belej alebo Podolínci.

Autor: