Voda v krajine dvakrát inak

V súčasnosti je venovaná pozornosť vodozádržným opatreniam, ktoré majú byť prevenciou prosti suchu. Aká je ich účinnosť? A aký je ich vplyv na prírodu podľa toho, ako sú urobené? Dve ukážky "vodozádržných opatrení v krajine" - jedno formou obnovy prirodzených mokradí, druhé zberom a opätovným využívaním dažďovej vody pre účely pestovania paradajok v priemyselných skleníkoch.

Veľký priemyselný sklenník má vybudovaný zberný systém vody zo svojich striech, Tá sa odvádza do otvorenej zbernej nádrže, odkiaľ putuje na zavlažovanie skleníkov, do ktorých "neprší". Okolitá agrána krajina je vysušená aj napriek plnej zbernej nádrži.
Mokraď, ktorej územie je chránené, má prirodzený systém zadržiavania vody, z ktorého prosperuje celá okolitá krajina- tvorí vlastnú mikroklímu.
Meno autora/autorov: 
Júlia Noščáková
Veková skupina: 
15-18
Vek autora/autorov: 
17
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

zyšujúce sa teploty, unikajúca voda z krajiny, suchá- všetko sôsledky klimatickej krízy, ktoré vieme zmierniť