Kultúra udržateľnosti

Vyradený vozeň električky T3 z roku 1960, v ktorom boli po prvý raz použité ako "moderné vybavenie" aj plasty, neskončil na smetisku. Hoci už nefunkčný, prešiel si ešte dlhú cestu, kým našiel využitie. Aktivisti ho zmenili na mestský "kultúrny prostriedok" - miesto, ktorý na Tyršovom nábreží v Bratislave slúži na šírenie kultúry - organizáciu koncertov či komorných divadelných predstavení, rôznych performance, inštalácií a výstav, ale aj diskusií, prednášok, workshopov a edukatívnych projektov.

Vyradená električka prešla ešte "dlhú cestu", aby sa nakoniec vďaka aktivistom zmenila na prostriedok šírenia kultúry a udržateľnosti.
Počas kultúrnych aktivít dbajú organizátori aj na udržateľnosť - napríklad aj čapovaním nápojov do "vratných zálohovaných" pohárov.
Jeden z účastníkov sa obliekol tak, ako bolo bežné v roku 1960 a zároveň ukázal aj to, že kultúra udržateľnosti nie je žiadnou "novinkou".
Jeho umiestnenie pri Cyklokuchyni spája myšlienky "nežnej mobility" a recyklácie a šíri tak témy udržateľnosti nielen samotnou inštaláciou, ale aj aktivitami, ktoré sa na oboch miestach realizujú.
Meno autora/autorov: 
Hana Noščáková
Veková skupina: 
19-25
Vek autora/autorov: 
18
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Recyklácia a edukácia tém udržateľnosti v komunitnom priestore, ktorý vznikol druhou šancou pre vagón električky